دانلود کتاب خورشید تیسفون اثر محمد ابراهیم زمانی آشتیانی سه جلدی

 شمشیری باریک ولی بلند که تیغه آن در شعاغ آفتاب مانند الماس میدرخشید بدون غلاف به پهلو آویخته و اینک دست چپ خود را بر قبضه شمشیر که حلقه ای از زنجیر نقره از آن آویزان بود نهاده با چشمان درشت و سیاه خیره بدامنه کوه مقابل مینگریست.

 گاهی که نسیم چند تار از موی شبق گون و بلند اورا که چون زنان بر دوشش رها شده بود بر پیشانی و صورت وی پریشان میکرد با حرکتی دلفریب سر را تکان داده و بکمک انگشتان آن تارهای فراری را بجای خود بر میگرداند.
آنچه که نظر این جوان را بخود جلب میکرد نواری سفید و پهن بود که بطور مارپیچ در دامنه آنکوه کوشیده شده و از ریر قله بطرف راست پیچیده و پس از انکه در مقداری از دهانه ان قیف وسیع امتداد داشت در بالای خط الراس از نظر ناپدید میشد.
جوان می اندیشید آن نوار پهن جاده ای است که بطور قطع دست انسان انرا ساخته و چون با همه دوری بخوبی دیده میشد لابد وسعت کافی دارد.

 

برای خرید کتاب خورشید تیسفون اثر محمد ابراهیم زمانی آشتیانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 و چنیت راه وسیعی را در کوهستانی عظیم مسلما برای عبور سپاهیان ساخته اند تا هنگام ضرورت عبور صفوف عریض و ستونهای طویل سوار و پیاده از ان مقدور باشد.
جوان فکر میکرد که انرا در قعر دره منتهی بجاده ای میشود که بشهری نسبتا بزرگ متصل است زیرا معمولا دستجات بزرگ سپاهیان در شهرهای بزرگ جمع میگردند.
با این فکر لبهای گلگون و باریک جوان به تبسمی که آثار حزن و اندوه از آن نمایان بود باز شد و یک لحظه سر را بطرف عقب برگردانده با صدائی زنگ دار گفت : تندک گمان می کنم که پس از مدتها بیابان گردی و کوهنوردی بشهری آباد و پرجمعیت نزدیم می شویم.

 

 

دانلود کتاب خورشید تیسفون جلد اول

دانلود کتاب خورشید تیسفون جلد دوم

دانلود کتاب خورشید تیسفون جلد سوم