دانلود کتاب عروس مدائن اثر ابراهیم مدرسی

 

 داستان عروس مدائن به پیش از حله اعراب به سرزمین ایران و انقراس ساسانیان است در  درشهری کهن به اسم استخر اتفاق می افتد در در ملک پادشاهی ساسانی که چنین توصیف میشود:
یکی از این قصرها که در زیبایی و عظمت در میان تمام قصور خارج شهر انگشت نما بود بگودرز نامی که از متمولین درجه اول فارس بشمار میامد تعلق داشت آوازه این قصر در سراسر کشور ساسانیان پیچیده بود و تنها عظمت قصر باعث اشتهارش نگشته بلکه چیزیکه این کاخ عظیم را بااوج شهرت رسانیده بود وجود دختر پری پیکر گودرز آن بود.

 گودرز قصر وسیع خود را با تمام خدمه اش به کتایون که یگانه اولادش بود تخصیص داده و خود نیز کمر خدمت اورا بسته بود.
مادر کتایون دختر یکی از بزرگان روم بود که که در جنگهای خسرو پرویز با رومیها بدست جنگجویان ایرانی اسیر شده و اورا بگودرز تقدیم کرده بودند.
آن دختر رومی پس از انکه همسر گودرز شد و کتایون را بدنیا آورد خود چشم از جهان پوشید. گودرز از فرط علاقه ایکه باو داشت دیگر همسری اختیار نکرد و تمام همت خود را صرف تربیت کتایون ساخت و زحماتش هم بهدر نرفت زیرا این دختر بقدری زیبا و خوش اندام و دانشمند ببار امد که هرکس از زن و مرد نظرش باو میفتاد مبهوت زیبایی او میگردید و اگر باوی سخن میگفت شیفته شیرین زبانی و نکته دانی او میشد.کتایون نه تنها زیبا و دانشمند بلکه در سواری و تیراندازی هم کمتر کسی از مردان بپای او میرسید و بعدها در جنگهایی که بین ایرانیان و اعراب بوقوع پیشوست شجاعتش را کاملا بروز داد و.......

 

برای خرید کتاب عروس مدائن اثر ابراهیم مدرسی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب عروس مدائن