دانلود کتاب همه ما شريک جرم هستيم اثر کیومرث پوراحمد, حمید حامد

 توی تالار خانه-باغی فراخ در لواسان آرش بود و آبتین برادر بزرگش و بهرام که میزبان بود و رفیق قدیم ندیم برادر و دو مهمان دیگر. سه بر اتاق پتوهای تاشده بود چسبیده به دیوار و مخده ها بیخ دیوار.
میانه اتاق سینی بزرگ مسی بود و منقل و وافور.آرش اندکی دور از جمع نشسته بود و تریاک کشیدن شان را تماشا می کرد.وقتی نشئه شدند بهرام به آرش اشره داد که می کشی؟ برادر بزرگ به منع و غلیظی ملایم به بهرام چشم غره رفت.
بهرام رها کرد.ورقها را برزدند که رامی بازی کنند .بهرام به ابتین گفت: رامی که می توه بازی کنه ها آرش؟
آرش گفت نه ممنون -حوصله ت سر میره خب.
آبتین گفت : آرش آن قدر سرش تو کتابه که هیچ وقت حوصله شسر نمیره .آرش با کیفی که بر شانه داشت برخاست.از تالار به در شد و رفت به حیاط سرسبز باغ.
کنار استخر بر نیکمت نشست.از پاکت سیگار وینستون چهار خط یک نخ دراورد و گیراند.از توی کیفش گزیده اشعار شاعرران کهن را در کشید و لگر شعری رادوست می داشت دو سه بار که می خواند بی هیچ کوششی از بر می شد.
حالا که آرش جایی بود ته دنیا و برادرش آن سوی جهان به ینگه دنیا و هر بار که به مادشران کاغذ می نوشت چند خط هم برای آرش می نوشت که فقط خود را برسان امریکا بقیه اش با من.
آرش بعد از دیپلم گذشاته بود پشتش که انگلیسی بخواند دوسال رفت انجمن ایران و امریکا اما می دانست انگلیسی اش ان قدر خوب نیست که وقتی می رود امریکا مثل روستاییان تازه به شهر امده حرف نزند و حالا همراه صفحه های چهل و پنج دور موسیقی صفحه های لینگافن هم اورده بود که انگلیسی بیاموزد.
سیفی امد و مجسمه ای مسی را که دورتادور کنگره بود میان اتاق نهاد.
توی مجمعه منقل بود.وافور.سوزن و یک جعبه گرد فلزی کوچک شکلات خارجی که حالا شده بود جعبه تریاکهای حب ششده وسط منقل کپه ای خاکساتر بود.

آنچه که خواندید چند سطری از رمان بسیار خواندنی مرحوم کیومرث پور احمد بود با نام همه ما شریک جرم هستیم که در سال هزار چهار صد در انگلستان توسط نشر مهری انتشاراتی درجه یک و بنام بچاپ رسید.این چند خط مربوط  صفحه ده تا دوازده کتاب نامبرده میباشد و نکته اصلی نویسنده در ابتدا نام مستعار خود را حمید حامد نام نهاده است.

 

 

برای خرید کتاب همه ما شريک جرم هستيم نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید .و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب همه ما شريک جرم هستيم