دانلود کتاب دیوان عثمان مختاری به تصحیح جلال الدین همایی

 دیوان حاضر کاملترین مجموعه اشعار حکیم ابوعمرو ( یا ابو عمر) بهاء الدین عثمان بن عمر مختاری غزنوی است که باهتمام استاد فاضل آقای جلال الدین همائی فراهم آمده و تصحیح و تنقیح شده است.
عثمان مختاری از شاعران توان و قصیده سرایان فصیح قرون پنجم و ششم هجری است. بین سالهای 469 و 358 تولد یافت و بین سالهای 512 و 548 درگذشت. مردی ادیب و دانشمند بود.از انواع شعر بیشتر به قصیده پرداخته و بسیاری از پادشاهان و امرا و بزرگان عصر خود را مدح گفته است.
از آنجمله علاء الدوله مسعودبن ابراهیم غزنوی و ابوالملوک ارسلان بن مسعود غزنوی و دها شخص شناخته شده دیگر در تاریخ مانند ملک سیستان و نیز الدوله امیر اسمعیلی گیلکی.ملک طبس.که مختاری مثنوی هنرنامه یمینی را بنام او پرداخته است.

 دیوان عثمان مختاری بیش از انکه مرسوم بنگاه ترجمه و نشر کتاب است متضمن حواشی و توضیحات و تعلیقات است و این نه تنها از آنروست که اشعار مختاری عموما دشوار و محتاج توضیح است بلکه نیز از این جهت است که در نظر بود محصلین زبان فارسی بتوانند ازین اثر برای گشودن مشکلات نظایر این دیوان و آشنائی با قصاید استادانه قرن ششم که امروز عموما دشوار مینماید بهره مند شوند و از مراتب فضل و تبحر مصحح که سالیان دراز سالک این طریق بوده اند برخوردار گردند.

 

برای خرید کتاب دیوان عثمان مختاری به تصحیح جلال الدین همایی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 گذشته از انکه لغات و اصلاحات و عبارات دشوار در حواشی توضیح داده شده فهرستی از لغات و اصطلاحات دشوار یا نادر که در متن یا حواشی امده و نیز فهرست دیگری شامل امثال و کنایات و استعارات شبه مثل که در دیوان بکار رفته در ضمن فهارس یازده گانه در اخر کتاب قرار داده شده است.

 

 

 

دانلود کتاب دیوان عثمان مختاری به تصحیح جلال الدین همایی