دانلود کتاب الاراجیف اثر مهدی سهیلی

 

 خطوط سیاهی که از جلو چشمان تیز بین شما میگذرد زائیده روحی سرکش و متلاطم و پرورده طبعی زود رنج و حساس است که تاب تحمل ناروائیها و توان نگریستن کجمداریها را نداشته است

 روحی که تارهای ظریف و ابریشمین آن با اشاره زخمه ای ناموزون در خروش می آید و با مضرابی نوازشگر و ماهرانه نغمه ای دلپذیر میسراید.
نصیب شما از جمله ها و فرازهای این اوراق بیجان و سیاه گاه مستی آفرین است.نی وجود گوینده و ابواب خط کشی شده ندارد رهنورد آن با راهای هموار و ناهموار روبرو میشود این اوراق کدر آینه ایست که با دست اینه ساز چرخ صیقلی شده و زتشیها و زیبایها را از انچه که هست انچنان تر نشان میدهد.
در لابلای این آئینه کاغذین دیدنیها را از زوایای گوناگون خواهید نگریست سخنانش گاه جدی و عبرت انگیز و گاه شوخی و طعنز امیز و زمانی غیر از این دو
سخن کوتاه که اشارت رفت این کلمات بی روح مظهر روحی مواج و پر خروش است که منظر خشم الوده و طوفان زده ان در نظر زیبا شناسان خالی از زبایی نخواهد بود.

برای خرید کتاب الاراجیف اثر مهدی سهیلی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب الاراجیف