دانلود کتاب دیوان کامل امیر معزی تصحیح ناصر هیری

 معزی در غزلسرایی هم دست داشته (علاوه بر تخصسش که مدیحه گویی و قصیده سرای است) و قطعه های مسمط و رباعی نیز گفته. بعضی از قصائد مغزی افکار کاملا تازه یی نسبت به پیشتازان دارد و این درجه ابتکار و علاقه اورا به اوردن مضامین و مطالب بدیع می رساند.در شعر او فقط به مدح و غزل برخورد نمی کنیم بلکه گاه از وعظ و اندرز و توحید و حکمت هم دیده می شود.

برای خرید کتاب دیوان کامل امیر معزی تصحیح ناصر هیری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 از سخن سرایان شیرین زبان و فصحای درجه اول نظم فارسی بدون شک یکی امیر الشعراء محمد معزی نیشابوری پسر عبدالمالک برهانی است که بیش از  نیم قرن در بهترین دوره پادشاهی سلاجقه در دستگاه ایشان سمت امارت الشعرا داشته و بجلالت و عزتی تمام میزیسته و سر آمد گویندگان هم عصر خود شمرده میشده است.دیوان این شلعر بزرگوار علاوه بر انکه شامل قریب 18500 بیت ابدار از بهترین نمونه های فصاحت زبان ما و لطایف و نکاتی دقیق و دلاویز است.بعلت همراه بودن این شاعر  با یاد شاهان و امرا و وزرای سلجوقی و وظیفه و سمتی که  اودر ساختن اشعاری برای تبریک فتوحات و انتصابات و مدیحه سرائی از ارباب مناصب دولتی ابشان پس از مرگ داشته مشتمل بر یک سلسله وقایع تاریخی بسیار مهم است.

 

 

دانلود کتاب دیوان کامل امیر معزی