کتاب با شما تا ابدیت اثر لوبسانگ رامپا ترجمه فریده مهدوی دامغانی

 

 نام من سه شنبه لوبسانگ رامپا است. این تنها نام من و تنها اسم قانونی من است.من هیچ نام دیگری را به عنوان نام خود نمی شناسم.
نامه های فراوانی بدستم می رسند که در آن ها مجموعه های عجیبی از یک سری نام های مختلف دیده می شود. آن نامه ها بدون استثناء بدرون زباله دان ریخته می شوند زیرا همانطور که قبلا گفتم تنها نام من سه شنبه لوبسانگ رامپا است.

 تمام کتاب های من درست و حقیقی و عاری از دروغ هستند. تمام ادعاهایم واقعی و بجا هستند. سالها قبل جراید و مطبوعات انگلستان و آلمان یک سری مبارزات سختی بر علیه من آغاز نمودند آنهم در یک مقطعی از زمان که من ابدا قادر به دفاع از خود نبودم زیرا من در آن موقع از بیماری انسداد شریان قلب روبه مرگ بودم.
مرا بی هیچ رحم و شفقتی و در کمال بی انصافی موررد آزار و شکنجه و تحت تعقیب قانونی قرار دادند.

در واقع اعداد معدودی از این افراد نسبت به من احساس حسادت می کردند بنابراین یک سری مدارک دال بر مجرم بودن من جمع آوری نمودند. اما نکته مهم در اینجاست که این جمع آوری کنندگان مدارک در هیچ موقعی سعی در ملاقات بامن نکردند.
این عجیب و غیر معمول است که به شخصی متهم و مجرم امکانی برای دفاع از خود ندادند تا آن شخص بینوا قادر به بازگو نمودن داستان واقعی اش گردد.

 

برای خرید کتاب با شما تا ابدیت  نسخه چاپی انتشارات تیر اینجا کلیک نمایید.

 

 تا هنگامی که ثابت نگردد شخصی مجرم می باشد بیگناه تلقی می شود.اما از سری دیگر هرگز ثابت نشد من فردی مجرم و گناهکار میباشم. ضمنا هرگز به من اجازه ندادند تا ولقعی بودن ادعاهایم را به اثبات برسانم.
مطبوعات و جراید انگلیسی و المانی هرگز قبول نکردند من در ستون های روزنامه هایشان مطلبی بنویسم و چاپ کنم بنابراین در یک موقعیت ناراحت کننده و بداقبالی قرار گرفتم.خودبخوبی آگاه بودم که بیگناه و راستگو هستم.
عده زیادی از مردم اوراق و مدارک کاملا اصلی مرا از نزدیک مشاهده نمده اند .این اوراق ثابت می کند که من یک لامای والامرتبه در پولاتا و در پایتخت تبت یعتی در لهاسا بوده ام.
این مدارک گواهی می دهند که من یک پزشک واقغی هستم که در کشور چین آموزش دیده ام.
با وجود انکه همین اشخاص اوراق مرا دیده اند با دخالت های بیجا مطبوعات و جراید گاهی از خاطر می برند که من کیستم.
بنابراین خواهش میکنم با خواندن کتاب های من بخاطر داشته باشید که تمام مطالب ذکر شده حقیقت دارند و اطمینان کامل داشته باشید من همانی هستم که ادعا میکنم.
می پرسید کیستم؟ کتابهایم را بخوانید آنوقت خواهید فهمید

  کتاب با شما تا ابدیت

 

متاسفانه لینک دانلود کتاب با شما تا ابدیت بدلیل حق نشر حذف گردیده. و استدعا میشود فقط  کتاب نسخه چاپی انتشارات تیر را خریداری نمایید.