دانلود کتاب دیباچه ای بر رهبری اثر ناصرالدین صاحب الزمانی

 تفاوت عابد و عالم را اگر بخواهیم بزبان امروز بیان کنم بیشتر در کیفیت رهبری آنان باید جستجو شود عابد به پندار سعدی بیشتر در اندیشه ی خویشتن است و پروای سرنوشت و راهنمائی و دستگیری از دیگرانش نیست.
در صورتیکه عالم آموزنده ای آموزگار است.رهبر و راهنماست.پرتو فروزان عشقی در تاریکی جهل است.

دست بازپس ماندگان را میگیرد و آنانرا به کاروان رهسپران فرهنگ و تمدن انسانی رهنمون می شود.
بزعم سعدی در جامعه ی انسانی که افراد آن همه اعضای یک پیکرند اگر کسی را غم دیگرانش نباشد و ار ارشاد و رهبری زیردستان درصورت توانائی.کوتاهی ورزد.

این چنین کس را دیگر آدمی اش نشاید گفتن.انسانیت و نسبت کمال آن در نظر سعدی بطور کلی در نسبت سودمندی اجتماعی.کیفیت دستگیری.دیگر خواهی.غمگساری و قدرت رهبری و راهنمایی شخص خلاصه می شود.در نهایت کمال رشد این حد رهبری قرار دارد.انسان برتر انسان رهبر است.

آنان را که قلبی آکنده از محبت نوع ذهنی سرشار از آموزشهای بزرگ و اندیشه های تلطیف شده از آرمانهای بلند انسانی اند آنانرا چاره ای جز این نیست که بدین آموزش سعدی سرتعظیم فرود آورند.

 

برای خرید کتاب دیباچه ای بر رهبری اثر ناصرالدین صاحب الزمانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب دیباچه ای بر رهبری