دانلود کتاب واپسین گفتار ( عالم اوراسینا ) گفت و گو با برد تامس اسپالدینگ اثر بردتامس اسپالدینگ ترجمه فریده مهدوی دامغانی

 

 آن هنگام که ناگهان جرقه ای نادر زده می شود و توجه مردم به سوی شخصیت مشخصیا آثارش جلب می شود چنان که این امر در مورد کتاب زندگانی استادن (معبد سکوت) از سوی خوانندگان آن صدق می کند آدمی می تواند یقین پیدا کند که در این توجه ناگهانی جرقه الهی زده شده است و این که شعله گرم و مشتعل همانا ذره ای از حقیقت معنوی و الهی را در خود داشته است که تا این اندازه توجه بسیاری از انسانهای دنیا را به سوی خود جلب کرده است.

و در این دوران مدرن کم تر نویسنده ای وجود داشته است که تا این اندازه توجه خوانندگان بین المملی خود را چنان که برد تامس اسپالدینگ موفق به این کار گردید به سوی خود جلب کرده باشد . نام او بصورت افستنه ای پوشیده در رمز و رازی جالب در تمام محافلی که اعضای آن در جستجوی حقیقت الهی بوده اند و هستند ذکر می شود.به ویژه در اوائیل قرن بیستم نادرند اندیشمندانی که توانسته باشند به مانند اسپالدینگ آن شعله الهام گرایی الهی و معنوی را به این درجه ای که وی موفق به انجام این کار گردید در دل مردم رشون سازند.توجه به تعالیم اسپالدینگ همه مردم را به شور و هیجانی معنوی سوق داد و هنوز هم می دهد.

 حقیقت این است که طبیعت این انسان ویژه و شیوه ای که او کوشید پیام الهی خود را به گوش دیگران برساند و سرانجام خود پیام حاکی از این واقعیت انکار ناپذیرند که حقیقتی ناب و خالص و پاک در گفته ها و تعالیمش وجود دارد و این که این مرد شریف و صدق هرگز نکوشیده چیزی مگر حقیقت را با صمیمانه ترین و صادقانه ترین شکل ممکن به مردم جهان بیان کند.
نامه های بی شماری که او در طول سالهای عمر خویش دریافت داشت. آن نیز از سراسر نقاط عالم به این امر شهادت می دهند که او کمکی خارق العاده و جهشی عظیم برای پیش بردن بشریت به سوی توحید و پرستش خدای یگانه به انجام رساند. پیام او در سراسر این کره زمینی زبان به زبان گشته و او تنها در چند کتاب معدود کوشیده است حاصل یک عمر تلاش معنوی و روحانی خود را به سایر انسانهای دیگر برساند.

برای خرید کتاب واپسین گفتار ( عالم اوراسینا )  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 نکته شگفت انگیز در این است که حتی سالها پس از آن که او به عالم بالا شنافته و به بعد بالاتری از تعلیم و آموزش عالی دست یافته است. مردم همچنان از سراسر دنیا نامه هایی پر شور برای او می نویسد و این نامه ها را برای ناشران گوناگونی که آثار او را به چاپ رسانده اند ارسال می دارند.

 

 

دانلود کتاب واپسین گفتار ( عالم اوراسینا )