دانلود کتاب آیین مهر: میترائیسم اثر هاشم رضی

 

 در مقالاتی چون گاهنبار و سی روزه به تفصیل درباره تقسیم فصول در عصر اوستایی بحث کرده ام.اینک متذکر می شوم که در ایران باستان به ویژه عصر اوستایی سال به دو فصل تقسیم می شد.
تابستان و زمستان. عید نوروز جشن آغاز تابستان و مهرگان جشن آغاز زمستان بود. این اشاره را جهت آن کردم که متذکر شوم مهرگان بایستی از سلسله جشن های طبیعی باشد که با تغییر و تبدیل فصول وابستگی دارند.
میان بسیاری از اقوام و ملل باستان.توجیه و تحول و تفسیر در طبیعت و انقلابات طبیعی وجوی.و دیگر گونی عناصر در ضمن اسطوره ها و افسانه هایی بیان شده اند. در اساطیر ایران باستان از این دیدگاه سرشاری عظیمی موجود است.
در اساطیر بابلی افسانه ایشتار و تموز و در اساطیر دینی مصری افسانه های ای سیس و اسی ریس و افسانه هایی دیگر چون روایات آت تیس و آدونیس از این گونه اند که جشن هایی به نام شان نامگذاری شده و هر ساله طی مراسم باشکوهی برگزار می شد.
بعدها این وجه ممیزی مهری در اروپا و میان مهری دینان آشکار گشت چون هر ساله در آغاز بهار ضمن مراسم و جشن باشکوهی گاو قربانی می شد.
در روایات پهلوی قتل گاو نخستین کنایه از آغاز بهار و فصل رویش گیاهان و جنبش و زندگی است. چون از روان شدن خون گاو بر روی زمین بود که گیاهان روییدند و جانوران پیدایی یافتند.

 

برای خرید کتاب آیین مهر: میترائیسم اثر هاشم رضی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 البته هر چند در ضمن مراجع و اخباری که درباره میترا در دست است از این جشن سخنی نیامده و اشرات و قراینی که مارا منتقل به رواج آن در سراسر خطه جهانی یی که ایین مهری رواج داشت بکند نداریم .اما با این حال چنانکه اشاره کردم طی هر سال مراسم بزرگ ذبح گاو بایستی صورتی از این جشن در شکل اصیل تر طبیعی اش باشد

 

 

 

دانلود کتاب آیین مهر: میترائیسم