دانلود کتاب ترجمه فارسی صفوه التفاسیر اثر محمدعلی صابونی 4 جلدی ترجمه سید محمد طاهر حسینی

 تفسیر قرآن کریم از آن دسته دانش هایی است که با نزول نخستین آیات وحی بر قلب حضرت محمد و باز خواندن آن برای مردم مسلمان شکل گرفته است.
در طول تاریخ ممتد اسلام مفسران و قرآن پژوهان نحله های مختلف به نوشتن و تدوین تفاسیر قرآن و تشریح ابعاد گوناگون آیات وحی پرداخته اند این تفاسیر که از زوایای فکری گوناگون به قرآن نگریسته اند برخاسته از نیازهایی بوده که در هر مقطع جامعه ی مسلمان با انها روبرو بوده است.
پیداست که تفاسیر مزبور در کنار لحاظ کردن شرایط جامعه از حجم و اندازه ی متفاوتای برخوردار بوده اند و اولویت بندی ویژه ای را در طبقه بندی مطالب و دستچین کردن مفاهیم دلخواه در نظر گرفته اند.
از میان حجم انبوه تفاسیر گذشته گزینش مطالب دلخواه و روشنگر متن مقدس برای انسان امروز که سخت وابسته به زمان و نیازمند حداقل فرصت برای دستایابی به مقصود خویش است مقدور نیست.
استاد گرانمایه محمدعلی صابونی نیا مدنظر نهادن شرایط و خواست های انسان امروزی بر دامن سفره ای رنگارنگ منابع پیشینیان نشسته و به دستچین و اولویت بندی مفاهیم و مطالبی پرداخته که در کنار غنا و پرباری از اختصار ویژه ای برخوردارند.
این مفاهیم در کنار ایجاد بی نیازی در نسل تو از مراجعه به منابع مطول مارا به ژرفای اقیانوس بیکرانی می برند که پشتیبان ما در آن غواصی نموده اند و مراوریدها صبد کرده اند.

 

 

برای خرید کتاب ترجمه فارسی صفوه التفاسیر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 استاد صابونی قبل از پرداختان به این تفاسیر .تقسیر ارزنده و معروف ابن کثیر را اختصار و در سه مجلد منتشر کرده است.
در کنار آن پژوهشی قرآن در باب آیات احکام انجام داده و با عنوان روائع البیان چاپ و منتشر گردیده.
آثار قلمی و پژوهشی استاد صابونی همواره با استقبال گرم و شایسته ی دانشوران و صاحب نظران مواجه شده است.
مایه بسی افتخار و شادمانی است که در این مقطع تفسیر ارزنده ی صفوه التفاسیر را به زبان فارسی به عموم خوانندگان گرامی کشورمان تقدیم می کنیم.
پی جویی مزایا و ویژگی های این تفسیر ارزنده را به خوانندگان وا می گذاریم تا با مطالعه سطر به سطر ان و نیز با مراجعه به مقدمه نویسنده ی گرانمایه با ان اشنا شوند.
نویسنده روش خود را در مقدمه باز گفته است.
این تفسیر حاصل پنج سال تلاش پیگیر تحمل و شکیبایی طولانی و کار و تلاش بی وقفه است.
چرا که نویسنده طی این مدت بدون احساس خستگی و ناتوانی در ژرفنای دریای تفاسیر معتبر غوطه ور شده تا سرانجام موفق شده چکیده ی انهارا با ذوق و قریحه ی اگاه و توانی خود دستچین و تقدیم خوانندگان کند.

 

 

 

دانلود کتاب ترجمه فارسی صفوه التفاسیر جلد اول

دانلود کتاب ترجمه فارسی صفوه التفاسیر جلد دوم

دانلود کتاب ترجمه فارسی صفوه التفاسیر جلد سوم

دانلود کتاب ترجمه فارسی صفوه التفاسیر جلد چهارم