دانلود کتاب مدرنیته ایرانی: روشنفکران و پارادایم فکری عقب ماندگی در ایران اثر تقی آزاد ارمکی

 

 کتاب مدرنیته ایرانی: روشنفکران و پارادایم فکری عقب ماندگی در ایران محصول تحقیق و تدریس بیش از سه سال در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.
هدف آن دست یابی به چارچوبی مفهومی برای شناسایی روشنفکران ایرانی از بدو آشنایی با غرب تا دوران حاضر است.
مسئله اصلی بیان تطور اندیشه نوسازی در قالب پیوستگیب پارادایم های فکری است.
با توجه به این که مرکزی ترین عنصر پارادایمی صاحب نظر در بحث حاضر است.
از این رو بررسی تطور پارادایمی در سایه تطور اندیشه روشنفکران در نسل های متعدد مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مباحث مطرح شده در این کتاب با انچه در کتاب های دیگری که مولف در زمینه متفکران مسلمان تالیف کرده به لحاظ رویکرد نظری و موضوعات متفاوت است.
در کتاب های فوق بیشتر بیان ارا و نظرات و دیدگاه های متفکران تا تطور اندیشه شان مورد نظر بوده است. در حالی که در کتاب فعلی ارا و اندیشه روشنفکران در سایه تطور پارادایمی مطرح میشود.
مطالب کتاب اندیشه نوسازی در ایران که سال گذشته از همین قلم به چاپ رسید تا حدود زیادی مکمل پزوهش حاضر است.
بهتر بود اندیشه نوسازی در ایران پس از مدرنیته ایرانی روشنفکران و پارادایم عقب ماندگی در ایران به بازار می امد ولی شرایط این جریان را به گونه ای دیگر پیش اورد.

در کتاب اندیشه نوسازی در ایران مولف سعی کرده است تا اندیشه روشنفکری را در پرتو پارادایم توسعه نیافتگی مورد بررسی قرار دهد در حالیب که محوریت کتاب حاضر بیان اندیشه سه نسل روشنفکری در ایران با نگاه به پارادایم عقب ماندگی است.
با این توضیح که پارادایم توسعه نیافتگی قبل از پارادیم عقب ماندگی در ان کتاب مطرح و در دسترس خوانندگان قرار گرفت.
در ادامه بحث کتاب حاضر روشنفکران ایرانی در دوره های معاصرتر با توجه به پارادیم های ایدئولوژی گرایی وضعیت چند پارادایمی و پارادیم تغییرات فرهنگی مورد نظر قرار می گیرند که در کتابی دیگر به خوانندگان این بحث تقدیم خواهد شد.

 

 

 

برای خرید کتاب مدرنیته ایرانی: روشنفکران و پارادایم فکری عقب ماندگی در ایران  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب مدرنیته ایرانی: روشنفکران و پارادایم فکری عقب ماندگی در ایران