دانلود کتاب عوامل سقوط محمدرضا پهلوی: یادداشت هایی منتشر نشده از علی دشتی

 

 

 معذالک علل و موجباتی مقدماتاین سقوط را فراهم ساخت و هملانطور که علما و اندیشمندان تاریخ و اجتماع می گویند هیچ اتفاق و حادثه بزرگی بدون دلایل پنهان و نهان نمی تواند اتفاق افتد. و سقوط محمدرضا پهلوی نیز طبعا علل گوناگون داشته است.
در این باب اندیشمندان بسیار اندیشده و خواسته اند ریشه این قدرت نمایی را بازیابند .لیکن هنوز در حیرت و شگفتی بسر می برند.
به عقیده من برای دریافت و درک علت یا علل این حالت روحی و اینکه چرا چنین سقوط حیرت انگیزی رخ داد لازم است به سوابق و جزیات سیر حوادث رسیدگی و توجه شود.
من نمی توان مدعی شوم که از تمام ان علل و موجبات اگاهم بدیهی است که در این مختصر نمی توان چون یک محقق جامعه شناس وارد بحث شوم و زوایای مختلف آن علل و اسباب را نشان دهم بدین جهت در نهایت اجمال انچه بنظرم می رسد بدانها اشاره ای می کنم.

برای خرید کتاب عوامل سقوط محمدرضا پهلوی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

قبل از پرداختن به ذکر علل و موجبات این سقوط تاریخی به ادوار سلطنت محمدرضا پهلوی نظری می افگنیم.
دوران سلطنت وی را می توان به سه دوردوره متمایز تقسیم کرد که در صفحه بیست و سه کتاب کامل به این مهم می پردازیم.

 

 

دانلود کتاب عوامل سقوط محمدرضا پهلوی