دانلود کتاب اسرار سقوط شاه اثر زبیگنیو برژینسکی ترجمه حمید احمدی

 

 کتابی که هم اکنون خوانندگان در پیش رو دارند خود بخشی از کتاب بزرگتری است که در اوایل سال 1983 احت عنوان قدرت و اصول توسط زیبگنیف برژینسکی مشاور امنیتی کارتر به رشته تحریر در امد.
کتاب قدرت و اصول در برگیرنده خاطرات برژینسکی در چهار سال زمامداری دولت کارتر بر ایالات متحده امریکا و مسائل گوناگونی است که طی این دوره در صحنه سیاسی امریکا رخ داده است.
برژینسکی یکی از نزدیکترین یاران جیمی کارتر رئیس جمهور سابق امریکا و مشاور امنیتی او بوده و بدین خاطر بدیهی است که بیش از سایر دست اندرکاران صحنه سیاسی ایالات متحده قادر به بازگویی دقیق جریانات و کاجراهای است که در چهار سال ریاست کارتر برکاخ سفید در رابطه با مسائل گوناگون جهان و سیاست خارجی امریکا در قبال مسائل خاورمیانه ایران و شرق دور و سایر نقاط دنیا رخ داده است.
اهمیت برداشتها و نظریات برژینسکی نه تنها بدین خاطر است که او مشاورت امنیتی کارتر را از 1976 تا 980 بعهده داشت بلکه از این جهت است که او یکی از بزرگترین طراحان و نظریه پردازان سیاستا امپریالیستی ایالت متحده امریکاست.
وبدین خاطر افکار و اندیشه های اوراجع به مسائل گوناگون برای دست اندرکاران سیاست امریکا به جهت گیری سیاست خارجی ایلت متحده امریکا در عرض چهار سال فوق پی می بریم که نظریات و اندیشه های برژینسکی در شکل گیری این سیاست نقش عمده ای داشته و بسیاری از حرکتهای سیاست خارجی به توشیق و توصیه او صورت گرفته است

 

برای خرید کتاب اسرار سقوط شاه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب اسرار سقوط شاه