دانلود کتاب دو قرن نیرنگ: داستان تلخ استعمار انگلیس در ایران اثر دنیس رایت ترجمه محمود طلوعی

با آغاز قرن بیست و یکم میلادی دو قرن تمام از آغاز روابط سیاسی بین ایران و انگلیس می گذرد.
پیش از برقراری روابط رسمی بین ایران و انگلیس که با سفر سر جان مالکوم به ایران در سال هزار هشتصد و انعقاد نخستین قرارداد ایران و انگلیس یکسال بعد شروع شد.نزدیک دو قرن یعنی از ابتدای قرن هفهده و دوران پادشاهی سلاطین صفویه در ایران نیز مراوداتی بین ایرانین و انگلیسها جریان داشت ولی این رفت و امدها به برقراری روابط سیاسی و رسمی ایران منجر شد و دولت انگلستان هم مستقیما دخالتی در امور ایران نداشت.
تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دو قرن اخیر نیز به سه دوره مشخص تقسیم می شود. دوران قاجاریه که از اوایل قرن نوزدهم اغاز و به سال 1925 و آغاز پادشاهی رضاخان ختم می شود و دوران سلطنت پهلویها که از سال 1925 تا 1979 قریب 54 سال بطول انجامید و دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی که هنگام تدوین و انتشار این کتاب در استانه بیست و چهارمین سال ان هستیم.(منظور زمان چاپ کتاب است که چند دهه گذشته از آن زمان)

 

 دوران قاجاریه طولانی ترین و پرحادثه ترین بخش این تاریخ دویست ساله است و نفوذ استعماری انگلیس در ایران در این دوران شکل گرفته است.
این تاریخ سیاه و شرم اور از مداخلات روزافزون انگلیسها در امور ایران حکایت می کند که اگر بخشی از ان ناشی از مطامع استعمارگران انگلیسیو ترفندهای انان برای سلطه سیاسی و اقتصادی برایران و غارت منابع ثروت این کشور باشد بخشی نیز از سلطه پذیری و نوکر صفتی و بی وطنی فرمانروایان و رجال و شبه رجال این دوران ناشی شده است.

 

برای خرید کتاب دو قرن نیرنگ نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

بعضی از دولتمردان وطن پرست این دوران مانند میرزا ابولقاسم قائم مقام فراهانی و میرزا تقی خان امیرکبیر هم که خواستند در برابر مداخلات بی رویه استعمارگران قدعلم کنند با نفوذ مخرب انگلیسها و دربار قاجار سربه نیست شدند و اندک مقاومتی از طرف دو پادشاه قاجار محمد شاه و ناصرالدین شاه در برابر انگلیسها به مداخله نظامی انگلیس در ایران و تحکیم پایه های سلطه استعماری انگلستان بر ایران انجامید.
بعضی از تاریخ نویسان طرفدار قاجاریه که چند شاهزاده قاجار و وقایع نگارانی از قبیل حسین مکی نیز از ان جمله اند در کتابهایی که طی دو اخیر منتشر شده است با بزرگ نمایی چند حرکت کوچک در مقابلا استعمارگران انگلیس که به ان اشاره شد یا تحریف وقایعی که نخست به کودتای 1299 هجری شمسی و سپس انقراض قاجاریه را فراهم ساخته است.
اسناد و مدارکی که طی دو دهه اخیر درباره نقش انگلیسها در وقایع قاجاریه و اوایل سلطنت پهلویها انتشار یافته و تحقیقات جامع و با ارزشی که از طرف چند پژوهشگر ایرانی نظیر شادروان دکتر جواد شیخ الاسلامی و دکتر سیروس غنی و هوشنگ صباحی به استناد مدارک و اسناد موجود منتشر شده است بطلان این ادعاها را ثابت می کند.

 

 

 

دانلود کتاب دو قرن نیرنگ