دانلود کتاب زنان ایران در جنبش مشروطه اثر عبدالحسین ناهید

 

 

انقلاب های بورژوازی در اروپا همچون سلی بنیبان کن فئودالیزم و موانع روابط تولید سرمایه داری را از میان بر می دارد.
نیروهای تولیدی سریعا رشد می یابند.سرانجام در قرن 19 زمینه انقلابی را که به انقلاب صنعتی موسوم است فراهم می اورند.
صنایع ماشینی باشتابی فزاینده صنایع دستی را که نیروی محرکه ان تنها بازوی کارگر بود از اعتبار می اندازد.
ماشین کاری جای دست کاری را می گیرد .در نتیجه اختلاف قدرت جسمانی بین زن و مرد که در طول سالیان دراز در اثر کوتاه شدن دست زن از تولید پیدا شده بود و یکی از برتری های مرد بحساب می امد از بین می رود.

ماشینیسم نیروی عضلانی را تا ان حد زائد می سازد که سرمایه داران زنان و حتی را نیز بعنوان ارزانترین نیروی کار زیر مهمیز استثمار می کشند و تا اخرین رمق از نیروی کار انان برای انباشت سرمایه استفاده می کنند.
بدینگونه ماشینسیم اقتصاد دیرینه را که کانونش خانواده بود از هم می پاشد همبستگی خانوادگی را متزلزل می کند و زنان رنگ پریده را از قلب سکوت خانه ها به کارخانه ها می کشد انان مستقیما و همطراز با مرد در مقیاس وسیعی در امر تولید شرکت می کنند.
زن در کارخانه به جای ان که دختر یا همسر مرد شناخته شود با نام خود و با کار خود شناخته می شود.
زنان با کار در کارخانه ها با استقلال مادی می رسند.
استقلال اقتصادی انان را متکی بخود می کند و بدین ترتیب یکی از شرایط ازادی زن فراهم می اید.
ماشینیسم به نحوی دیگر در بیداری زنان موثر می افتد بدین معنی ماشین به وسیله ای برای افزایش عده کارگران مزدبگیر می گردد.
روستائیان از روستاها به شهرها سرازیر می شوند .
در نتیجه شهر و شهرنینی گسترش می یابد. در اثر پیدایش شهرهای بزرگ و اختلاط مردم مختلف الحال باهم بحث و نقادی و تفکر مستقل فردی رواج می گیرد.
کهنه پرستی یا تقدس عرف و سنت که از مختصات انسان روستایی دوره تولید کشاورزی است درهم می شکند.
تولید توده وار سطح زندگی شهرنشینان را بالا می برد و از این راه به تعالی افکار عمومی یاری می دهد.
ابزارهای ماشینی بنوبه خود همچنان که رفع حوائج حیاتی را اسانتر می گرداند برسرعت تفکر و بصیرت انسانی می افزاید.

 

برای خرید کتاب زنان ایران در جنبش مشروطه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب زنان ایران در جنبش مشروطه