دانلود کتاب فریدون آدمیت و تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت اثر علی اصغر حقدار

 

همان طور که آورده شد ایده های ناسیونالیستی نیز جزو ایدئولوژی نهضت مشروطیت بود و بالتبع این ایده ها هم در مجلس ظاهر شدند.
اولین تکانه های اقتصادی مجلس را در برابر خارجیان به واکنش واداشت و اولین طرح های اقتصادی که در مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت برامده از همان ایده های ملت خواهی بود بهخ سخن ادمیت مجلس جلوگاه سیاست ملی است.
ناسیونالیسم از عناصر اصلی ایدولوژی نهضت مشروطه خواهی مظاهر گوناگون داشت.
از بارزترین نمودهایش وجهه نظر ضد استعمار غربی است.
سیاست کلی مجلس را نسبت به دولت های انگلیس و روس می توان در این کلام میرزا حسن خان شیرازی خلاصه کرد.
رای عام مجلس در رد کردن قرض خارجی تاکید مجلس به رهانیدن مملکت از زیر بار قرض های پیشین رسیدگی به کار امتیازنامه های سابق همچون قرارنامه نفت جنوب و بانک شاهنشاهی و شیلات دریای خزر منع امتیازنامه های خارجی.منع مطلق فروش امتیازنامه های داخلی به بیگانگان. و حمله مجلس به دستگاه قزاقخانه بر رویهم جهت عمومی سیاست مجلس را در مقاومت با استعمار خارجی می نمایاند.مقاومتی که از هشیاری نسبت به حاکمیت ملی نشات می گرفت.

 کتاب فریدون آدمیت و تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت اثر علی اصغر حقدار چاپ چهارم آنکارا سال 1397

برای خرید کتاب فریدون آدمیت و تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب فریدون آدمیت و تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت