دانلود کتاب مجموعه آثار میرزا ملکم خان اثر محمد محیط طباطبایی

 

یکی از علمای بسیار مشهور فرانسه که اورا پیغمبر علوم دولتی میدانند پانزده سال عمر خود را صرف یک جلد مختصر نمود که در میان ملل فرنک قرآن علم حقوق محسوب میشود.
من این کتاب را با دقت تمام خواندم و با اینکه جمیع مضامین آن را کاملا فهمیدم اصل کتاب بحدی به نظرم بی معنی آمد که هم از خودم و هم از مصنف به کلی مایوس شدم.
تعجب میکردم که این حکیم مشهور بجهت تحریر این مطالب ساده و بی ماخذ چرا باید پانزده سال عمر خود را تلف کرده باشد.
بعد از دوسال وقتیکه در مقدمات علم حقوق فی الجمله ربطی بهم رسانیدم کتاب حکیم را دوباره خواندم انوقت فهمیدم که شهرت حکیم مزبور چقدر بجا می بوده و عقل طبیعی بدون امداد علم کسبی چقدر عاجز است.
و همچنین وقتیکه در اوایل تحصیل مباحثات پارلمنت انگلیس را تحقیق می کردم متحیر بودم که این مطالب چه ربطی بنظم دولت دارد.

بعد کم کم معلوم شد که بنیان قدرت انگلیس در همان مطالب بوده است که من نفهمیدم حالت امروز شما از مبتدی علم حقوق هیچ فرقی ندارد با وصف کمال عقل و ذهن بواسطه نداشتن علم نمی توانید اصول را درک نماید حقیقتهایی بزرگ که بنیان اقتدار دول شده اند بنظر شما بی معنی می اید وقتیکه چهار فوج انگلیس تمام یک دولت را بتزلزل می اورند خیال میکنید که پیشرفت نظم انها منحصر بفلان سرهنگ است و موقوف بفلان حرکت و هیچ نمی توانید گمان بکنید که مایه قدرت این دولت و این افواج منوط به تقسیم دو نوع اختیار دولت است

 

 

برای خرید کتاب مجموعه آثار میرزا ملکم خان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب مجموعه آثار میرزا ملکم خان