دانلود کتاب آبی: گزارش محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه اثر احمد بشیری 8 جلدی

 

چنانکه در پیش گفتار نیز یادآئر شده ایم گردآورندگان مطالب کتاب به دلایل و انگیزه های ویژه خودشان بسیاری از حوادث را چنان به کوتاهی و اختصار برگزار کرده اند که جز با موشکافی و کاوش بسیار نمی توان از انها سر دراورد و بدتر از این در بیشتر جاها از افرینندگان و قهرمانان ماجراها به درستی نام نبرده و یا سر بسته و رمز گونه از انها یاد کرده اند که بهر روی خواننده را بیشتر گیج و درمانده و دریافت مطلب را برایش بسی دشوار می کنند.
ما برانیم که در پایان کار چاپ کتاب پیرامون اینگونه مطالب و رخدادها بررسی تازه ئی کنیم و تا جائیکه بشود گوشه و کنار انها را روشن گردانیده نارسائی ها را از میان برداشته و مردان و زنان نشاناس مانده در کتاب را به خوانندگان بشناسانیم.
برالی کتمیابی در کاری که قصد انجامش را داریم به کمک و یاری خوانندگان اگاه و بیدار دل کتاب به فراوانی نیازمندیم و انها می تاوانند با روشنگری و توضیحات تازه خودشان درباره مطالب کتاب و یا بدست دادن عکس ها .نوشته ها و مدارک دیگری در این زمینه به پیشبرد کار ما یاری دهند.
مطالب عکسها و مدارکی که خوانندگان برای ما بفرستند اگر بخواهند بنام خودشان در کتاب توضیحات چاپ خواهد شد و اگر مایل به پس گرفتن مدارک خود باشد ما پس از رفع نیاز هرانچه را که از انها گرفته ایم بخودشات پس خواهیم داد.
بازهم یاداور می شویم که کار روشنگرانه یی که در پیش داریم جز با کمک اندیشمندان و اگاهان این دیار بوِزه انان که خود در حوادث دوران مشروطه زیسته و یا در انها از نزدیک یا دور دستی داشته اند انجام پذیر نخواهد بود.
بزرگواری کنید و هرچه از حوادث و قهرمان مشروطه می دانید در دسترس ما بگذارید باشد که این گوشه شگرفت تاریخ ما با همت و همیاری خودتان روشن شود.

 

برای خرید کتاب آبی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب آبی جلد اول

دانلود کتاب آبی جلد دوم

دانلود کتاب آبی جلد سوم

دانلود کتاب آبی جلد چهارم

دانلود کتاب آبی جلد پنجم

دانلود کتاب آبی جلد ششم

دانلود کتاب آبی جلد هفتم

دانلود کتاب آبی جلد هشتم