دانلود کتاب سفر در ایران اثر گاسپار دروویل ترجمه منوچهر اعتمادمقدم چاپ اول انتشارات شباویز

 چنانچه بخواهیم ایران را از نظر وسعت اولیه ی آن مورد بررسی قرار دهیم تعیین مرزهای بسیار گسترده ی آن مشکل است. اما چون وسعت آن در دنباله ی هر انقلابی به طور محسوس کاسته شده در این جا از سرحدات ایران پیش از انعقاد صلح اخیر با روسیه گفت و گو خواهد شد و البته در موقع خود درباره ی امتیازاتی که ایران برای به دست آوردن صلح به روسیه است سخن خواهد رفت. ضمنا اطلاعاتی چند در مورد کسانی که از قدرت شاه سرپیچی می کنند ذکر خواهد شد این یاغی گری ها که جنبه ی موقت دارد باعث رهایی شورشیان نمی شود و دیر یا زود سرانجام به قدر حکومت گردن خواهند نهاد

برای خرید کتاب سفر در ایران اثر گاسپار دروویل نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب سفر در ایران