دانلود کتاب سفرنامه کازاما : سفرنامه و خاطرات آکی یو کازاما نخستین وزیر مختار ژاپن در ایران

 

پیرامون پژوهشهای تاریخی از شرق شناسان اجنبی کتب و رساله های بسیاری بزبان پارسی برگردان شده است و به نشر رسیده که زیاد و کم ارزش و دلایل اندیشه و نگرش های ایشان را به ایران زمین و مردمانش روشن ساخته اما اشکارست تحقیقات ایران شناس اهل ژاپن به دلیل عدم اشنایی با کشور ایران به زبان خاور دور یعنی ژاپن بسیار محروم مانده است.
دانش و اگاهی ژاپنی ها از کشور ایران و مردمانش با سیاحت ماساهارو یوشیدا به سرزمینمان شروع شد.
که این یک شروعی است برای ایجاد رابطه اقتصادی و سیاسی بین دو کشور.
در عصر قاجار که ناصرالدین شاه از سیاحت دوم خود از فرنگ به کشور برگشت در روسیه با سر کنسولی ژاپن ملاقات داشت و تمایل خود را نسبت به گسترش روابط ایران و ژاپن ابراز نمود.
سر کنسولگری ژاپن این موضوع را به وزیر خارجه خود منتقل نمود و اینگونه شد که گروهی از نمایندگان سیاسی و تجاری و ژنرال هنگ مهندسی ان کشور به ایران امدند برای گسترش روابط بین دو کشور.
از این زمان به بعد رفت امد ژاپنی ها به ایران شروع شد و افراد شهیری از سیاح و تاریخنگار و محقق به ایران امدند که هر کدام نظرات ویژه خود را پیرامون شرایط سیاسی و اجتماعی ایران مثبوت نمودند.
که نتیجه این نظرات و تحقیقات و دیدگاهها در کشورشان به نشر رسید. کتاب سفرنامه کاراما یکی از بهترین های ماندگار از همین دیدگاه ها و سفرنامه های نشر یافته ژاپنی ها راجع به ایران می باشد.

 

 

 

برای خرید کتاب سفرنامه کازاما نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب سفرنامه کازاما