معرفی کتاب گفتگو با مرگ اثر آرتو کوستلر.

گفتگو با مرگ یک رمان ناب از کوستلر است و در این رمان درباره مدتی که زندانی بود توضیح میدهد.

کوستلر زمانی که اسپانیا درگیر جنگ داخلی بود توسط افراد دستگیر شد و به زندان فرستاده شد.وی ۱۰۰ روز در مالاگا و سویل زندانی بود و در هر زمان انتظار میکشید که وی را اعدام کنند.کوستلر در ۵ سپتامبر سال هزار و نهصد و پنج در بوداپست چشم به جهان گشود.

بعد از اینکه دبیرستان را تمام کرد برای اینکه به ادامه تحصیلش بپردازد به دانشگاه وین رفت.از سال هزار و نهصد و بیست و هفت شغل نویسندگی را آغاز کرد و به عنوان خبرنگار به جاهای گوناگونی رفت.

به قطب شمال و شوروی رفت و بعد از آنکه نازی ها به آلمان رفتند به پاریس رفت.وقتی که جنگ داخلی اسپانیا شروع شد کوستلر هم مثل دیگر نویسندگان مانند اورول به اسپانیا آمد و سپس با صمت خبرنگار به مالاگا رفت.و در این سفر افراد ژنرال فرانکو دستگیرش کردند.کوستلر بعد از جنگ به کشورهای گوناگون میرفت اما در اواخر زندگیش در لندن بود.

 

وی با زن خود که در انجمن Exit عضویت داشتند در سوم مارس سال هزار و نهصد و هشتاد و سه به زندگی پیچیده خود پایان داد.این انجمن قوانین ویژه ای داشت و معتقد بودند هر فردی این حق را دارد که هر زمان که صلاح دانست محترمانه این دنیا را ترک کند.

قسمتی از متن کتاب(مرگ اگر در راه یک آرزوی شخصی باشد همیشه موضوعی شخصی است به همین دلیل این صفحه ها که اکثر آن درباره ترس و منتظر بودن مرگ است ویژگی های خصوصی دارد.فکر هایی که در مغز یک فرد محکوم به مرگ است از نگاه روانشناسی جذاب است.