معرفی کتاب اوضاع خیلی خراب است اثر مارک منسون.

نویسنده در این کتاب در باره مواردی صحبت میکند که در حال از بین رفتن هستند.در این کتاب به استرس های مبهمی که در زندگی امروزه وجود دارد اشاره میکند و با توصیف کردن این استرس ها ثابت میکند که تلاش دیوانه وار انسانها برای رسیدن به شادی جاودانه باعث کم تر شدن شادی میشود.

مارک منسون با قلم خلاقانه ای که دارد به نویسنده ای متفاوت در حوزه نویسندگان موفقیت تبدیل شده است و همین موضوع باعث فروش میلیون ها نسخه از کتاب قبلی اش شده است.

منسون در این کتاب به موضوعاتی مانند:گرم شدن بیش از حد کره زمین،ناکامی دولت ها،رکودهای اقتصادی،و شکایت های مردم از اوضاع اقتصادی اشاره میکند و همچنین به این مسئله میپردازد که به چه علت در جهان امروز با توجه به این مسئله که انسانها از امکانات فوق العاده ای برخوردار هستند و از هر دوره دیگری ثروتمند تر هستند اما اتفاقاتی که در دنیا می افتد بدتر از سایر دورهای زندگی است و به چه روشی باید با این مسئله برخورد کرد.

 

وی تحقیقات روانشناسی بسیاری انجام داده است و با استفاده از صحبت های فیلسوف هایی مانند نیچه دین و سیاست را بررسی کرده است و ارتباط انسانها را با پول،و اینترنت مورد بررسی قرار داده و همچنین ثابت میکند که به چه نحوی وجود داشتن بیشتر از اندازه خوبی میتواند اعصاب و روان بشر را نابود کند.

منسون معتقد است که معنای خوب زندگی کردن این نیست که از رنج ها دوری کنید برعکس باید برای هدف های با ارزش رنج بکشید و تلاش کنید.در کل هسته اصلی کتاب منسون فهمیدن معنی رنج است و تبدیل شدن رنج و سختی به قدرت برای بهتر با رنج ها روبرو شدن.

منسون در این کتاب میگوید باید رنج ها را بپذیرید.اما این کتاب ضعف هایی هم دارد مثلا مطالب دنباله دار نیست ولی میشود این مطالب را تعدادی گفتگوی جدا از هم به حساب آورد بدون این که روی بحث کلیدی کتاب اثر بگذارد.