معرفی کتاب تو همانى كه مى انديشى اثر جيمز آلن

حدود صد سال از انتشار كتابى كه جيمز آلن تحت عنوان " تو همانى كه مى انديشى" منتشر كرده است ميگذرد و جالب است كه هنوز هم جزو كتاب هاى پرفروش ميشود. آلن در سال ١٨٦٤ در يك خانواده ى ضعيف در انگلستان متولد شد. بعد از فوت پدرش كه براى كار به آمريكا مهاجرت كرده بود حالا او بايد سرپرستى مادر و دو برادر كوچكترش را به عهده ميگرفت. لذا ترك تحصيل ميكند و چندسالى را با حقوق كارگرى ميگذراند. او چند سال بعد به لندن ميرود تا روزنامه نگارى - شغل مورد علاقه اش- را دنبال كند.
در ابتدا جيمز دوره ى "انسان انديشه است" را برگزار ميكند و صوتى از آن دوره ى ٥٥ دقيقه منتشر ميشود كه هنوز هم جزو دوره هاى برتر به حساب مي آيد.
جيمز در نوشته هاى خود سعى دارد از ارتباط هماهنگ گون بدن، انديشه، باور و عمل انسان بگويد. همانطور كه دانه اى ميكاريم و از آن توقع بارورى همان دانه را داريم، اعمال و رفتارامان هم نشان دهنده ى باور و انديشه ى ماست.
آلن عليرغم زندگى سخت در كودكى اش به طور عينى مى آموزد كه يادگيرى كاركرد مغز و شيوه ى باور درست، ارتباطى با شرايط كنونى او ندارد بلكه هر انسانى با يادگيرى اين قوانين به هرچه كه بخواهد دست پيدا ميكند.
او در تمام فصل هاى كتابش ارتباط بين روح و باور انسان و محيط اطرافش را بيان ميكند.

تو همانى كه مى انديشى
جيمز آلن
ترجمه گيتى خوشدل
انتشارات قطره


فصل اول درباره ى ذهن و انديشه و قدرت آن سخن ميگويد.
در فصل دوم تاثير انديشه بر اوضاع و شرايط را بررسى ميكند.
جيمز فصل سوم را به نقش انديشه بر سلامت بدن اختصاص داد.
فصل چهارم انديشه و نيت.
فصل پنجم تاثير انديشه بر موفقيت.
و فصل ششم و هفتم به ترتيب روياها و آرامش است.
در نهايت اين كتاب سرشار از مفاهيم قدرتمند است كه توانسته در زمينه خوديارى كمك كننده بسيارى از انسان ها در دوره هاى مختلف باشد.
پس درست بى انديشيد، قصد و اراده ى خود را در جهت هدف تنظيم كنيد و با لبخند "آرامش رسيدن" را نظاره گر باشيد.