خواجه زین العابدین علی (نویدی) عبدی بیگ شیرازی یکی از پیروان مکتب ادبی نظامی در قرن  شانزده است.وی در 19 اوت 1515 در شهر تبریز بدنیمد.در کودکی پیش شیخ علی بی عبدالعالی که یکی از فضلای نامدار زمان بود کسب دانش نمود ولی در سال 937 هجری یعنی 1530 میلادی پس از وفات پدرش عبدالمومن ناچار دست از تحصیل کشیده در دفتر خانه همایونی به شغل سیاقداری پرداخت.و از این راه امرار معاش مینمود.فعالیت در نخستین آثار ادبی برای خود تخلص نویدی و در مراحل بعدی عبدی را انتخاب کرد. خلافه ادبی شاعر از اوان شباب آغاز میشود.

 

 

 عبدی بیگ نخستین منظومه خود را به نام جام جمشیدی پایان داد و از آن به بعد آثار بززگ زیادی نوشت.ایشان در سال 988 در شهر اردبیل وفات کرد.بیشتر آثار  ادبی عبدی بیک که بزمان ما رسیده در دوران حیات خود شاعر استساخ شده است.رونویس پاره ای  از این اثار نیز بدست خودش انجام یافته است.در حال حاضر چنذ نسخه خطی از 17 اثر زیر شاعر در موزه ها و کتابخانه های شهرهای باکو.لنینگراد.لندن و تهران نگهداری میشود

آثار عبدی بیگ شیرازی

مظهر السلام

جام جمشیدی

هفت اختر

مجنون و لیلی

آیین اسکندری که خمسه نخستین است

جوهر فرد

دفتر درد

فردوس العارفین

انوار تجلی

خزائن ملکوت که خمسه دوم است

روضه الصفات

دوحه الازهار

جنه الاثمار

زینه الاوراق

صحیفه الاخلاص

 که خمسه سوم است

صریح الملک

تکمله الاخبار

 

فقط دقت شود عبدی بیک شیرازی نیز گفته میشود برای خرید کتاب های این نویسنده روی عناوین و عکس های زیر کلیک نمایید

 

آیین اسکندری

آیین اسکندری نوشته عبدی بیگ شیرازی

tellphon karaketab
 
 
 

مجنون و لیلی

کتاب مجنون و لیلی عبدی بیگ شیرازی

tellphon karaketab
 
 
 

مظهرالاسرار

کتاب مظهرالاسرار اثر عبدی بیگ شیرازی

tellphon karaketab
 
 
 

هفت اختر

کتاب هفت اختر اثر عبدی بیگ شیرازی

tellphon karaketab