دانلود کتاب تاریخ علوم اثر پی یر روسو ترجمه حسن صفاری

 

 مقصود از نوشتن تاریخ علم بطور کلی مطالعه در تاریخ هر یک از علوم یا در شرح حال دانشمندان نیست . تا کنون کتابهای ذیقیمتی در تاریخ.ریاضیات.فیزیک.حیات شناسی و غیره نوشته شده است و درباره حیات دانشمندان مشهوذ نیز کتب مصور و جالبی موجود است اما این کتاب هدف دیگری دارد: بنظر ما علم صرفنظر از نتایج فنی آن یک نمود اجتماعی است که همچون هنر و ادبیات و حوقوق و مذهب از بیخ و بن با اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و افکار و هدفهای دوران معینی ارتباط دارد و عمل ان در پیشرفت تمدن مانند یک اثر لاحق و بی ارتباط با سایر نمودها نیست.
مثلا پیدایش اطلاعات منطقی در نزد دانشمندان یونانی که جویای شناسایی جهان خارجی بودند جز در کحیط بیغرض و مساعد با ازادی مکتب ایونی زمان طالس ممکن نبود.
همچنین موفقیت هندسه تحلیلی دکارت در قرن هفدهم مدیون نظم و توافقی است که مشخص قرن لوئی چهاردهم میباشد و بالاخره اشفته امپر و گالوآ قرابت نزدیک با نبوغ صاعقه افکن رمانتیکها دارد.
بعقیده ما مراحل مختلف تاریخ علم که با ادوار متفاوت تمدن بشری ارتباط دارند جزو لاینفک آن هستند و همراه آن تکامل مییایند: مثلا شیوه جهان بینی مادی یا جبری قرن نوزدهم اروپا با پیدایش اروپای جدیدی که افکار اجتماعی آن متفاوت با دنیای قدیم بود خود بخود محو و نابود گردید و بهمین دلیل است که بنظر ما نمیتوان تاریخ علم را بدون تبعیت از تاریخ عمومی نوشت و این کتاب بمنظور پیروی از همین نظر نوشته شده است.
گذشته از آن ضمن نوشتن این کتاب خوب متوجه شده ایم که این شیوه تاریخ نویسی چه مشکلاتی همراه دارد و قضاوت این امر را برعهده خواننده میگذاریم. که تا چه اندازه در غلبه بر این مشکلات توفیق یافته ایم.
از جمله این مشکلات یکی جستجوی روابط نامعلومی است که ما بین بعضی از ادوار علمی با اوضاع اجتماعی زمان وجود داشته است.و مشکل دیگر لزوم واژگون کردن بعضی موازین قدیمی است که برای اندازه گیری ارزشها بکار میرفتند و بالاخره عدم امکان جلوگیری از بعضی قضاوتهای زمان است.

برای خرید کتاب تاریخ علوم اثر پی یر روسو ترجمه حسن صفاری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ علوم