دانلود کتاب شکوفه خونین شیراز: لطفعلی خان زند اثر داریوش آریا

 

لطفعلی خان نه فقط مرد شمشیر و عرصه رزم های خونبار بود. بلکه شاعر و عارف وارسته ای نیز بود.
فیلسوفی بود که فلسفه اش پایمردی و دلیری و صداقت بود.
شجاع و دلاوری بی بدلش به ادب پروری و طبع شاعرانه و لطیف و حساسش پهلو می زند.
او به همان گونه که شمشیر زنان چون شیر غران نشسته بر غران یکه و تنها خود را به قلب سپاه چند هزار نفری خصم غدارش می زد.چون با طبع حساس و سرشار از لطافت شاعرانه و پربار از اندیشه های عارفانه اش خلوت می کرد دیگر گونه مردی می شد که از فرط نارک خیالی و احساسات رقیق و پاک به چشمه ساری زلال می مانستا.
او به هنگام رزم با دشمن دریایی توفانی و متلاطم بود که با خیزابه های شجاع و جسارت و دلیری هر سدی را درهم می شکست. و چون در دنیای عارفانه و شاعرانه اش با خود خلوت می کرد برکه ای بود ارام با ریزابه هایی نرم و لطیف از احساس و عاطفه.
و رمز و راز بلند اوازگی او در تاریخ و نگاه ستایش امیز و تحسین گرانه مورخین و پژوهندگان حتی دشمنانش به وی از همین ویژگی ها سرچشمه می گیرد او در میانه انبوه جماعت فرومایگان و سفلگان و سفله پروران با ایمان محکم و راسخ به حق و حقیقت قامت مردی و مردانگی برافراشت.

 

 

برای خرید کتاب شکوفه خونین شیراز نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

شجاع و تهور شگفت انگیز لطفعلی خان به افسانه مانند بود...
و این افسانه آمیخته به حماسه را در چارچوب واقعیت انکار پذیر تاریخ باور بداریم همچنان که اخرین قلاده از شیرهای دشت ارژان را...
به درستی کسی نمی داند بر اخرین شیر داشت ارژن چه گذشت...
اما بر شیر مرد زند لطفعلی خان که از مین صفحات غبار الود تاریخ سرافراشت می دانیم چه گذشت.
هرچند مورخین عصرقاجاریه که ریزه خواران خوان مغول تباران بودند بسیار کوشیدند برای خوش امد حکومت وقت سیمای اورا محو و بی رنگ جلوه دهند با این حال از لابه لای نوشته های پزوهندگان خارجی و سیاحانی که در زمان حیات سراسر نبرد و پرتلاش لطفعلی خان به ایران امده اند و از خود یادداشتهایی به جای گذارده اند سیمای زیبا شکوهمند و دلیر شیرمرد زند را به عیان می توان دید.
درباره لطفعلی خان سخن بسیار است. و کتاب حاضر داستان زندگی آخرین شهریار شوربخت زند است که در اوج جوانی و با غروری مردانه رشته حیاتش به تیغ خیانت نزدیکان و جفای روزگار و به فرمان آغا ی قاجار قطع گردید.

 

دانلود کتاب شکوفه خونین شیراز