دانلود کتاب بازیگران عصر طلایی اثر ابراهیم خواجه نوری

 چرا آدمیزاد از وقتی که زبان باز میکند تا آخرین روز عمرش به شنیدن شرح حال دیگران بیش از اکثر چیزهای دیگر راغب است؟
و چرا نویسندگانی نظیر آندره موروا با صراحت و بدون تردید میگویند بعد از کتب اسمانی مهمترین و مفیذترین کتابها بیوگرافی است؟
ما میدانیم که انسان از همان اوان کودکی برای راحت و با آرامش خوابیدن محتاج قصه است ( یعتی بیوگرافی و شرح حال دیگران) و می دانیم که آدمیزاد در تمام مراحل مختلف عمرش برای رفع این نیاز بسیار مبرم معنوی است که بخواندن داستان و دیدن فیلم و مرور تاریخ و شنیدن اوضاع و احوال دوستان و آشنایان و مردمان معروف می پردازد.
جواب سوال فوق بطور خیلی خیلی مختصر عبارت از سه موضوع است:
اول اینکه هر انسان نسبتا متعادلی دانسته و ندانسته مایل است هرچه بیشتر این وجود مرموز و پیچیده و ناشناخته ای را که خود اوست بهتر بشناسد و حتی المقدور سر از کار این عجیب ترین خلقت خدا دراورد. به ببیند علت نفرتها و علاقه های نا آگاهش چیست؟ بفهمد عوامل پیشرفتها و موفقیت ها و شکست هایش کدامند.دریابد خشم ها ترس ها و شادی هایش از کجا سرچشمه میگیرند و غیره و غیره...

 

برای خرید کتاب بازیگران عصر طلایی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

موضوع دوم اینست که چون انسان فطرتا اجتماعی و بنابراین برای زیستن در اجتماع محتاج به تصویب و همکاری سایر انسانهاست وقتی بداند کارهایش در جایی ثبت و ضبط و منتشر میشود خود بخود مقداری از شهوات و خودکامگی اش مهار و ترمز میگردد و شاید به همین جهت است که میگویند سیاستمداران از هیچ چیز از هیچ قشونی به قدر انتقاد نویسندگان و مطبوعات ملاحظه ندارند.
موضوع سوم جنبه ارشادی و تربیتی فوق العاده موثر و قوی بیوگ
رافی است.باین معنا که وقتی خوانندگان صفات و رفتار پسنیده ای را به قلم نویسندگان موشکاف و قابل اعتماد مورد تمجید و قدر شناسی دیدند و پسندیدند خود بخوذد و نااگاهنه رفتار و پندارشان تا اندازه زیادی به طرف انچه مورد ستایش قرار گرفته و ممدوح است متمایل و کشیده میشود. و این موشضوع سوم به حدی در تربیت جامعه تاثیر دارد که اثرات نامرئی آن تا چندین نسل ادامه خواهد داشت.

 

 

دانلود کتاب بازیگران عصر طلایی جلد اول

دانلود کتاب بازیگران عصر طلایی جلد دوم

دانلود کتاب بازیگران عصر طلایی جلد سوم

دانلود کتاب بازیگران عصر طلایی جلد چهارم