دانلود کتاب باستان شناسی تقلب و رنج های بشری اثر رضا مرادی غیاث آبادی

 دیده شده که برخی از قوم گرایان و مذهب گرایان افراطی بخش های ناقصی از نسخه پیش از چاپ کتاب باستان شناسی تقلب و رنج های بشری را در رسانه های خود نشر می دهند و از آن برای پیشبرد مقاصد و برتر دانستن خویش و فرو کوفتن دیگران سوء استفاده می کنند. بسا ناپسند است که کسانی رنج نامه بشر را مصروف رنجاندن بشر کنند.
نگارنده ضمن ابراز مخالفت و ناخشنودی بار دیگر به صراحت و روشنی اعلام می دارد که از نظر او کمترین تفاوتی میان انواع گرایش های برتری طلبانه و شاخه ها و شاخک های فاشیسم وجود ندارد و همه انها در حد و اندازه خود به نوع بشر اسیب زده اند.
اگر نگارنده به بیان فجایع تاریخی دیگران کمتر پرداخته به این دبیل مشخص و واضح بوده که مطالعات او در زمینه ایران شناسی عصر باستان بوده و با بخش های تحریف شده و پنهان داشته ان اشنا بوده است.
اما تا این اندازه اطلاع دارد تا بداند همگی کسانی که خود و تعلقات خود را برتر از دیگران انگاشته اند و می انگارند در تباهی فرهنگ و تمدن بشری و ساقط کردن انسان ها از هستی خود دائما در حال پیشی جستن و سبقت از یکدیگر بوده اند.پس از کتاب باستان شناسی تقلب و رنج های بشری برای اثبات برتری خود استفاده نکنید شما برتر از دیگران نیستید.

 تاریخ همه کشورها و جوامع بشری پیکره های واحد و مجموعه ای از افتخارات و شرمساغری هاست. نمی توان بخشی از تاریخ را دست چین کرد و به مصرف تفاخرهای زیان بار رساند و بخش دیگری از انرا کتمان کرد و یا حتی گستاخانه از ان دفاع نمود.
شانه های انسان خسته است. خسته از رنجی که هزاران سال است بر پشت خود حمل می کند.خسته از تاریانه ها دو زخم هایی که با نام های زیبا بر تن نحیفش نشانده اند.

برای خرید کتاب باستان شناسی تقلب و رنج های بشری نسخه چاپی  اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب باستان شناسی تقلب و رنج های بشری