دانلود کتاب نگاهی به نهضت ملی ایران اثر سعید رهبر

 بررسی ابهامات تاریخی می بایست براساس داده های مشترک عمومی جدا از وابستگی ها صورت بگیرد تا بر مبنای آن بتوان به حداقل توافق عمومی در صورت مسئله رسید.
در غیر این صورت هرگز نخواهیم توانست در جهت روشن نمودن این ابهامات گامی برداریم.
انچه در این زمینه بایستی مورد توجه قرار گیرد هوشیاری در برخورد با مدارک و اسناد است.
چنانچه دستگاه های دولتی اعم از ملی و غیر ملی مورد سوء ظن و نفی قرار گیرند و ابزار تبلیغاتی آن دولت ها از جمله روزنامه ها.رادیو.تلویزیون و دیگر رسانه ها نیز مردود شمرده شوند در گیجی تاریخی خود مبهوت گشته فقط متکی به این سند دلخواه یا فلان شخصیت مورد تایید یا بهمان ارگان قابل اعتماد شده همچنان در شرایط اشفته فعلی باقی خواهیم ماند.
برای نمونه در بخش نخست کتاب مثال اورده ایم اگر تاریخ تاسیس جبهه ملی را در نظر بگیریم خواهیم دید از زبان یا قلم بنیان گذاران این جریان و مدعیان این جبه حکایتهای مختلفی نقل شده است.

برای خرید کتاب نگاهی به نهضت ملی ایران اثر سعید رهبر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب  مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب نگاهی به نهضت ملی ایران