دانلود کتاب فراماسونری در ایران اثر محمود کتیرائی

 درست است که فراماسونری به یک معنی ریشه ای کهنسال دارد و حتی چنانکه کلمان هوار نوشته است برخی از آزمون هایی که مهرپرستان درباره کسانی که می خواستند از یکی از درجه های هفتگانه مهرپرستی بگذرند بکار می بردند دست .دست کم زمانی در ایین پذیرش فراماسونری نیز یافته می شده است.اما این که فراماسون ها پیش از تاخت و تاز اسکندر به ایران درامده باشندو یا پیدایش فراماسونری در زمان کوروش بزرگ بوده است افسانه بافی و یاوه نویسی و دروغ پردازی است.گمراه کردن خواننده است و افسانه بزرگ افزودن تا سرانجام فراماسونری در غبار رمز و ابهام بیارمد و مردم به راز کار این دستگاه سیاسی پی نبرند و ره گک کنند.
گفتنی است که سازمانهای فراماسونی و همانند ان که در ایران برپاشد به گوش ایرانیان زودباور و ساده بینی که بدین دستگاه سیاسی می پیوستند همین افسانه ها را فرو می خواندند. بهترین گواه مثنوی آیین فراماسون سروده میرزا صادق خان امیری فراهانی است که از نخستین کسانی است که به لژ بیداری ایران پیوست.

 

برای خرید کتاب فراماسونری در ایران اثر محمود کتیرائی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 آن چه در این کتاب نوشته شده است بر پایه اسناد و مدارک چاپ نشده و یا نتیجه پژوهش در زندگینامه سیاسی و کارنامه اخلاقی فراماسون ها بوده است. از این روش کما بیش استقرایی به این نتیجه تقریبا کلی رسیدم که نزدیک به همه کسانی که به فراماسونری پیوسته اد در راه سود سیاسی انپلستان گام برداشته اند و به ملت ایران خیانت هایخرد و بزرگ بسیار کرده اند.
این کتاب بخشی از تاریکخانه تاریخ فراماسونری در ایران اندک پرتوی بیفکند و دانشمندان آستین بر لغزش هایم مکشند و از ان به چشم پوشی در نگذرند و با یاداوری و لغزش ها بر من من نهند.

 

 

دانلود کتاب فراماسونری در ایران