دانلود کتاب عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری اثر اکبر گنجی

 

 آنچه تذکارش بی فایده نیست توضیحی درباره عنصر نقد و نقادی در مجموعه نوشتارهای کتاب حاضر است.
نقد بنابرماهیت عنصری ویرانگر و اوراق کننده است.هیچ نقدی موضوع مورد نقد را به حالت اول باقی نمی گذارد .سازندگی اگر در نقد موجود است ناشی از نتیجه ناخواسته آن و ضرورتی است که با تجدید نظر در موضوع مورد نقد صورت تحقق می پذیرد.
وگرنه هیچ نقدی بنابر نتیجه خواسته خود نمی تواند سازنده باشد.
همدلی و همدردی و بازیگری که ماکس و بر از آن سخن می گفت مربوط به مقام گرداوری و فهم مساله است و الا به تعبیر پوپر در مقام داوری یک نظریه باید بیرحمانه نقد شود.
لبطال پذیری به معنی نقد پذیری است و نقد پذیری امری اجتماعی و جمعی است.
در مقام فهم و درک موضوع و یا پدیده مورد نقد باید تلاش کرد که با همدلی به تقریب نزدیکتری از موشوع دست یافت.
اما مقام نقد پس از همدلی سر می رسد و با درک اولیه به ویران و اوراق کردن ساختمان بنا شده و اشکار کردن عناصر ناهمساز آن اقدام نماید.

بنابراین با وضع کلماتی چون همدلی و سازنده نباید نقد را عقیم نهاد و عنصر سلبی و نفی که همه هنر نقد بدان قائم است از آن ستانده شود.
انتشار یادداشت عالیجناب سرخپوش واکنشهای زیادی برانگیخت در بخش ضمائم برخی از واکشنهای اصلاح طلبان نسبت به یادداشت یاد شده گرد امده است تا نشان داده شود یادداشتهای پس از مقاله یاد شده در چه فضای سنگینی نوشته شد و نویسنده ضمن انکه پروژه اصلی خود را پیش برد همزمان مجبور بود به انتقادات دوستان اصلاح طلب پاسخ گوید و نشان دهد راهی که می رود حقیقت خواهانه اصلاح طلبانه و به سود جنبش جامعه مدنی و جبهه دوم خرداد است.

برای خرید کتاب عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری اثر اکبر گنجی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری