دانلود کتاب تاریخ در ادبیات اثر علی میرفطروس

 

 کتاب فوق از مهمترین آثار علی میفطروس و از آخرین تالیفات ایشان در سال دو هزار و شش نخست بار انتشارات فرهنگ در کشور کانادا در دویست و هفتاد و پنج صفحه بچاپ رسید.
در درگیری های تمام حمله ها ی قوم های متعدد ایران خودآگاهی ملی این مردم به ویژه زبان پارسی در پناه شعر قادر به ادامه زندگی و حیات گشت.
و در داخل شعر ایران زمین تاریخ ایران جان دارد و زنده مانده است. چراکه شعر ارتباط بسیار نزدیکی با تاریخ داشته با این اختلاف که تاریخ شامل حادثه ها و اتفاقها را بازگو می نماید ولی شعر روحیه و عاطفی ادمی و حس ایشان را بیان می کند.
این همه شاهنامه ها دلیل اگاهی تاریخی و غیرت و تلاش والای اجداد ما در نگهداری و ثبت خاطرات اقوامی برای نگهداری و استدام حافظه تاریخ مردم ایران شده است زیرا اقوام بی حافظه دارای هویت و اصالت تاریخی نیستند.

هنر و ادب پدیده هایی بودند که نتیجه تمدن و شهرنشینی شکل گرفتن بنابراین هرجا و هر لحظه که شرایط شهرنشینی امکان و توسعه داشت ما ناظر رشد علم و توسعه هنر و ادب خواهیم بود.
تاریخ اجتماعی کشور ما پس از اسلام در یک مرحله 14 قرنی اکثرا تاریخ جدایی و قطع شدن بود زیرا بدلیل شرایط جغرافیایی و موقعیت و خاصیت سیاسی این سرزمین این کشور بزرگ و کهن چهار راه اتقاقات و حوادث بود و بسیار مورد حمله افراد صحرا نشین و قبیله های وحشی قرار گرفت.
قبیله های که به نقل از تاریخ بیهقی بیابان پدر و مادر این افراد بود به گونه ای ایرانیان شهرنشینی و تمدن
با این شرایط تاریخ اجتماعی ما نشاگر استقرار و امنیت هرچمند کوتاه مدت و شکل گیری و توسعه شهرنیشنی و به تبع همانگونه که در بالا ذکر کردم رشد هنر و ادب و علم بوده است.
تاریخ کوشرمان پس از تسلط اعراب تا زوال قجرها بسیار مورد حمله مرتب ایلات و استیلای قبیله های چادر نشین شد.
و همانگونه که در رباعیات خیام یا حافظ و دیگر بزرگکان ادب عقاید متعددی پیرامون فلسفه و دین وجود دارد به سبب شرایط متفاوت اجتماعی در اعصار مختلف این کشور است.
بهمین دلیل در کن کاش آثار بزرگ ادب و فلسفه بررسی و تفیک ذوره زمانی بسیار مهم است.

 

برای خرید کتاب تاریخ در ادبیات  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ در ادبیات