دانلود کتاب راسپوتین اثر پرنس ژولین ترجمه منوچهر مطیعی

 اگر خوانندگان عزیز بخاطر داشته باشند در شماره 203 دوره جدید آسیای جوان مقاله جالبی تحت عنوان آخرین عشق راسپوتین انتشار دادیم.
این مقاله که یک تذکر مختصر از موضوعی تاریخی و بسیار با اهمیت بود چنان مورد استقبال خوانندگان اسیای جوان در اطراف و اکناف کشور واقع گردید که در طی دو هفته اخیر صدها نامه تشویق امیز و اصل و همین امر سبب شد که با زحمات زیاد و مخارج گزاف یک نسخه از مجلات کتاب بجناب انقراض را با پست هوایی تحصیل و اقدام بترجمه و انتشار ان بنماییم.
همانطوریکه در مقاله 203 نیز تذکر داده شد پرنس ژولین پسر عموی نیکلای دوم اخرین امپراطور روسیه تزاری که در نهایت تنگدستی در پاریس زندگی میکرد اقدام بانتشار این کتاب که مجموعه ای از خاطرات خود او و نامه هایب خواهرش پرنس نادیا و یادداشتهای خصوصی شخصی بنام ژاکو.بسکی بود نمود.
این کتاب در کشورهای اروپا و اکریکا مخصوصا ممالک فرانسوی زبان جهان با اهمیبت تلقی گردید و انطور مورد استقبال واقع شد که بفوریت بزبان انگلیسی و اسپانیولی نیز ترجمه شد و هفده میلیون نسخه از ان طی دو ماه اول انتشار بفروش رفت ذو چون این استقبال بی نظیر پیش بینی نشده بود دو مرتبه تجدید چاپ شد.

پرنسس ژولین که در این اواخر حتی برای پرداخت کرایه یک اطاق کوچک و بدون مبل خود نیز ناتوان بود با فروش امتیاز ان کتاب ثروت قابل توجهی بدست اورد و از تنگدستنی رهایی یافت و ردیف متولیان درجه اول فرانسه درامد.
استقبال بی سابقه ایکه مردم از این کالی بعمل اورند تنها مولود یک چیز بود و ان این بود که عموم خوانندگان از روی نام مولف و مدارک و مقدمه مختصری بران نگاشته بود میفهمند که تمام مضامین و مطالب ان از روی نهایت دقت تهیه شده است

 

برای خرید کتاب راسپوتین منوچهر مطیعی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب راسپوتین