دانلود کتاب چمدان اثر بزرگ علوی

 حرفهای او که مرا قانع نکرد. اما راست می گفت.حرفهایش به دل من کارگر شد.در هر صورت هیبتی که عروسی او در وهله اول در من تولید کرد تدریجا برطرف شد اما از جای دیگر دلواپس بودم.
می ترسیدم که تمام نقشه های خودش را برای من تعریف نکرده باشد در هر حال با او موافقت کردم.
قبلا خودش هم با فروغ صحبت کرده بود مادر خسرو نیز از این عروسی خوشحالی می کرد و حاضر شیده بود که همه نوع کمک کند دکتر هم عروسی را تصویب کرده منتها با احتیاط و گفته بود: ممکن است برای خسرو خیلی خوب باشد شاید هم برای هردو خطرناک باشد.
خسرو نقشه خود را این طور برای من بیان کرد

 

برای خرید کتاب چمدان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب چمدان