دانلود کتاب از شهر نو تا دادگستری اثر حکیم الهی

 

در کلیه ادوار اجتماعی جهان و بخصوص ایران پیوسته افرادیکه مانع و رادع تحول اجتماعی به نفع انبوه خلق بوده اند از طبقات متمکن و متعین جامعه بوده که در راس انها پادشاهان قرار داشته اند. تمام کوشش افراد مصلح و گویندگان و نویسندگان مصروف لین امر میشده است که این طبقات ذرا به الام اجتماعی وارد و حس رعفت و عطوفت انها را نسبت به انبوه خلق و توده مردم برانگیزانند.

بعثت پیغمبران و قیام نوابع و پیدایش مذاهب و مسالک مختلف همه و همه برای اعلام تساوی احاد و اجرای عدالت و جلوگیری از نفوذظالمانه متمولین و متنفذ و صاحبان قدرت بوده است.
در ایران خودمان کمتر به متنفذ و متمول و صاحب قدرتی برخورد میکنیم که به نفع انبوه خلایق اقدام کرده باشد و کمتر و یا هیچ پادشاهی را نمی توانیم سراغ بگیریم که در اصلاحات اجتماعی پیش قدم شده باشد .این سنت ناپسند تا به انجا کشانیده شد که تا همین امروز که این سطور نوشته میشود بسیاری از مالکین و صاحبین قدرت اجازه ندارند در املاک و یا حوزه نفوذ و قدرت انان مدرسه ایجاد گردد و سیادت خود را در جهالت جامعه دانسته و پیوسته کوشیده اند نادانی مردم را سرمایه قدرت خود قرار دهند و از لحاظ منافع مشترک طبقه ممتاز و نیرومندی بوجود اورند که کلیه تجلیات قدرت را نیز پشتیبان و متکای خود قرار داده و نسل به نسل مردم را عادت داده بودند

 نویسنده کتاب دکتر هدایت اله حکیم الهی نویسنده مشهور سیاسی و اجتماعی ایران که سراسر عمرش را در مبارزه با فساد اجتماعی و اداری ایران قلم زده است و از نخستین کسانی است که در دوران پهلوی علیه دادگستری ایران بپا خواسته و این کتاب را در ایامی نوشته است که میرزاده عشقی ها و محمد مسعودهت و احمد کسرویها و صمدبهرنگی ها را روز روشن در کوچه و خیابان و بیابان و حتی در کاخ دادگستری ترور میکردند و قاتلین انها در پشت ستونهای عظیم ظلم و ستم کاخ بیدادگری ناپدید میشدند و اثری از انها و عاملین جنایت بدست نمی امد.در چنان شرایطی قیام و مبارزه در مقابل دستگاه مقتدر کار ساده و اسانی نبوده است.
البته این جملات ناشر است که در بخش نخست اورده و کاش کتاب مجدد چاپ میشد و ناشر زنده بود که نظرش را پیرامون حال پرسش کرد.
کتاب از شهرنو تا دادگستری در سالهای 41 و 42 بچاپ رسید و پس از تجدید چاپ بعلت سانسور مطبوعات بلافاصله توقیف شد تا انکه در سال 57 تجدید چاپ شده است.
بنابراین از خوانندگان محترم این کتاب تقاضا میشود که اوضاع و احوال و اختناق حاکم بر محیط اجتماعی ایران را در نظر داشته و به مشکلات و تهدیدات بسیار جدی و خطرناکی که این نویسنده بزرگ و شجاع را تهدید مینمود توجه دقیق و عمیقی مبذول فرمایید

 

برای خرید کتاب از شهر نو تا دادگستری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب از شهر نو تا دادگستری