پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

روانشناسی

شامل کتاب های روانشناسی و تاریخ و علم روانشناسی

.....................................................................................................

کتاب آموزش ذهن خوانی به کودکان اوتیسم که به دست حسین رضایی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته یک راهنمای آموزشی بسیار مهم و با ارزش فروان .واسه ی کودکان طیف اتیسم می باشد که راهنمایی های خیلی زیاد و مفیدی واسه ی والدین و مربیان کودکان اوتیسم ارائه شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آموزش ذهن خوانی به کودکان اوتیسم تماس بگیرید

کتاب بازی والد و کودک که به دست حسین رضایی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب بازی والد و کودک به توضیحات بسیار درمورد بازی مختلف پرداخته است که به سبب بهبود ارتباط والد و کودک کاربرد داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بازی والد و کودک تماس بگیرید

کتاب ارتباطات پررویی نیست که به دست مرتضی رجب نیا نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته ی الکترونیکی ارتباطات و پررویی نمی باشد.این اثر نگاشته ای از آقای مرتضی رجب نیا است . این فصل درمورد شیوه های خیلی کاربردی و دم‌دستی واسه ی گرفتن تصمیمات بزرگ در ارتباط می باشد. بی تردید از مطالعه نمودن این روش ها و راه حلها و سرنخ‌ها خیلی لذت و بهره خواهید برد. در دوره ای می باشیم که متاسفانه ارتباط شکست خورده و نافرجام بسیار دیده شده و با روند روبه گسترش ارتباطات اینترنتی کمی تشخیص درستی رابطه و اینکه می بایست چه کنیم دشوار شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ارتباطات پررویی نیست تماس بگیرید

کتاب سفر به سرزمین ناشناخته که به دست زلیخا خواجه وند نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نخستین موضوع بسیار مهم که می بایست بهتون گفته شود این است که خود را دست کم نگیر ید.برای آنکه که تو یک خالق خدایی می باشی و خواهی توانست در سرنوشتت زندگیت معجزه خواهی کن.معجزه سلمتی و معجزه ثروت و معجزه محبوبیت و معجزه سفر به کشورهای خارجی هر چیزی که خواهان آن باشی تمام موارد در این اثر می باشد و ذهن خلاقت می بایست کوشش کند تا تو به هرچه که می خواهی برسی.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفر به سرزمین ناشناخته تماس بگیرید