پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

روانشناسی

شامل کتاب های روانشناسی و تاریخ و علم روانشناسی

.....................................................................................................

کتاب نظریه انتخاب که به دست ویلیام گلاسر نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. اندازه ی مسئولیت پذیری و به رسمیت شناختن و احترام به حقیقت موجود و روش های که واسه ی ارضا نمودن احتیاجاتمان و با دقت به دو عامل پیشین انتخاب نموده ایم که رفتار حاضر ما را تعیین نموده است.کتاب وجود داشته در حقیقت مانیفیست عمال انجام شده ی روانشناسی مثبت گرای تئوری انتخاب و حقیقت درمانی در پهنای روانپزشکی و روانشناسی و علوم رفتاری می باشد. تئوری انتخاب یک تئوری مبتنی بر روانشناسی کنترل درونی می باشد که اعتقاد دارد قدیم ها بر زندگی کنونی ما تاثیرات بسیار زیادی داشته اند اما تعیین کننده رفتار حاضر ما نمی باشند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نظریه انتخاب تماس بگیرید

کتاب تئوری تکامل و روانشناسی که توسط محمود بهزاد نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نوشته ی جمع آوری شده ای از سه سخنرانی دکتر بهزاد در تالار اجتماعات گروه روانشناسی و علوم رفتاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در تاریخ چهارشنبه بیست و سه آبان ماه سال هزار و سیصد و پنجاه و سه می باشد.اثر فوق برگرفته از تفاوتهای زن و مرد از نظر فیزیولوژی و روانشناسی و تئوری تکامل و روانشناسی و ناایمنی از دیدگاه روانشناسی است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تئوری تکامل و روانشناسی تماس بگیرید

کتاب چرا عقب مانده ایم اثر دکتر علی محمد ایزدی مس باشد.که دارای تعداد سیصد و پنجاه و هفت صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. خانه مان در بافت کهن شهر شیراز و تا دبیرستانی که به راه می افتادم قبل از نیم ساعت وقت مسیر بود. آن هم در کوچه‌های قلوه کاریشده و در زمستان هنگامی که باران به بارش می نمود چند عدد جای مسیر خانه تا مدرسه و محل تقاطع کوچه ها را آب گرفته بود. واسه ی طی شدن از آن و دانش آموزان به مردانی که آنها را کول می نمودند و به آن سم آب می بردند مقداری پول می دادند و به این سبب خود را راهی مدرسه می کردند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چرا عقب مانده ایم تماس بگیرید

کتاب و فایل صوتی آموزش ترک سیگار که توسط دکتر نصیر دهقان نوشته شده است.که ناشر آن دکتر نصیر دهقان می باشد.که دارای تعداد چهل صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.واسه ی ترک نمودن سیگار فقط یک روش وجود نداشته است و شیوه های ترک سیگار هر شخص می بایست بر اساس انگیزه ها و خصوصیات های خود آن فرد تعیین و اجرا شده است.واقعیت این می باشد که ترک کردن سیگار قبل از یک تصمیم مهم کنار گذاشتن سیگار می باشد.و به طور مداوم در پرسه ی مقاوم و کنار آمدن در مقابل فشارهای این زمان است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب و فایل صوتی آموزش ترک سیگار تماس بگیرید