دانلود کتاب آئینه آئین مزده یسنی اثر کیخسرو شاهرخ

 فروغ پیدایش زرتشت بزرگترین نمودار فر و شکوه ایران باستان است که برای همیشه مایه سربلندی ایرانیان می باشد زیرا این و خشور آریایی نخستین پیام آور آسمانی است که نزدیک به شش هزار پانصد سال پیش از مسیح در آذربایجان ایران و از میان ایرانیان برخاسته و آیین پهناور و سودمندی آورده است که دانشمندان بزرگ جهان آنرا به نیکی ستوده و بهترین راه ستایش و مایه پیشرفت و خوشبختی دانسته اند.
هر اندازه آیین زرتشت را با بزرگی بستاییم و آنرا سرچشمه فرهنگ و دانش بخوانیم راه گزاف نرفته و تنها از روی مهر میهن پرستی سخن نگفته ایم بلکه چکیده گفتار دانشمندان بزرگ گیتی را مانند افلاطون و ارستو و فیساغورس و دیگران میگوییم و مینویسیم که هریک از آنان در این باره سخنان فزون گفته و نوشته اند.
افسوس ایت آیین بلند باستانی در گردش روزگار چند بار دچار آسیبهای بسیار سخت بد اندیشان و بیداد گران گردید و با این گیر و دارها و توانها پیکر نخستین خود را از دست داد و دیر بازی از شکوه پیشین باز ماند.
نخستین گزند از اسکندر گجسته بود که دستور داد کاخ با شکوه تخت جمشید را اتش زدند و بزرگترین نامه خانه ایران در آن کاخ بود و در این آتش سوزی از میان رفت و بدین روش بسیاری از نامه ها و نوشته هایب ایران کهن نابود شد.

 

برای خرید کتاب آئینه آئین مزده یسنی اثر کیخسرو شاهرخ نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگن به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 دومین آسیب که از گزند اسکندر سخت تر و دلخراش تر است تاخت و تاز گروه تازیان و ستم و بیداد آنان است که سوز و گداز آن هرگز از دلهای پاک ایرنیان خاموش و فراموش نمی شود.
این گروه مانند دیوو و دد بکشور ما ریختند بسیاری از ایرانیان را کشتند انچه بدست آوردند تاراج کردند.
زنان و دختران را به بردگی بردند و در بازار مدینه بفروش رساندند و با ستمهای دیگر درباره ایرانیان روا داشتند که یادآوری آنها هر ایرانی پاک نهاد را میسوزاند و بگریه میاندازد.

 تازیان این همه بیدادگریها را درباره ایرانیان بسنده ندیدند با آیین و روش و فرهنگ و دانش ایران نیز دشمنی کردند.نامه ها و نوشته ها را بدست اوردند و سوزاندند و یا به اب انداختند.
با این روش نکوهیده بسیاری از پیشینه های دینی و فرهنگی و بنیاد نامه نژآدی ایرانیان را از میان بردند.

 

دانلود کتاب آئینه آئین مزده یسنی