جایزهٔ گلشیری عنوان  جایزه ادبی است به نام هوشنگ گلشیری که هر سال به آثار منشتر شده در زمینه ادبیات داستانی به زبان فارسی درکشورمانبا مدیریت بنیاد هوشنگ گلشیری توسط مردم‌نایجاده شده اعطا می‌گردد.


بنیاد هوشنگ گلشیری که پس از فوت هوشنگ گلشیری در سال هفتاد و نه خرداد  ماه به کوشش فرزانه طاهری همسر ایشان وچندی از بزرگان ادبی و  دوستان و دوست‌داران هوشنگ گلشیری بنا شد هر ساله به آثار برتر در حوزه‌های مختلف ادبیات داستانی جایزه می‌دهد.متاسفانه درر تیرماه سال هزار و سیصد و نود سه سایت رسمی بنیاد ادبی گلشیری اعلام کرد پس از 13دوره برگزاری جایزه گلشیری تصمیم گرفته‌است برگزاری  را به دلیل کمبود منابع مادی و نیروی انسانی متوقف کند


و اما جوایز بنیاد در پاییز هر سال جایزهُ هوشنگ گلشیری را در 4 قسمت به آثار منتشر شده در سال قبل اهدا می‌کند

    بهترین رمان
    بهترین مجموعه داستان
    بهترین رمان اول
    بهترین مجموعه داستان اول

میزان جایزه

جایزهُ هوشنگ گلشیری شامل تندیس، لوح تقدیر و جایزهُ نقدی است که در مراسمی به برندگان اهدا می‌شود. مبلغ نقدی بهترین رمان و بهترین مجموعه داستان هر یک ده میلیون ریال، و جایزهُ نقدی بهترین رمان اول و بهترین مجموعه داستان اول هر یک پنج میلیون ریال است.
داوری

    داوران هر دوره با مشورت هیئت‌امنا از سوی هیئت مدیرهُ بنیاد انتخاب می‌شوند.
    آثار رسیده به بنیاد بر اساس معیارهای مورد توافق داوران بررسی می‌شود و به جنبه‌های گوناگون هر اثر امتیاز جداگانه تعلق می‌گیرد. اثری که بالاترین امتیاز را کسب کند، اثر برنده اعلام می‌شوند. در بخش کتاب اول، برای کسب جایزه حد نصابی که توسط داوران تعیین می‌شود نیز باید به دست آمده باشد.
    داوران همچنین تک‌داستان‌هایی از مجموعه داستان‌ها را که به نظر آن‌ها ویژگی و درخشش خاصی داشته باشد را معرفی می‌کنند.
    اولین آثار داستانی در رقابت جداگانه‌ای شرکت خواهند داشت.
    داستان‌های برگزیدهُ هیئت داوران توسط بنیاد هر سال را در مجموعه‌ای به نام نقش با رعایت حقوق مولفان آن‌ها منتشر می‌شود.

شرایط شرکت

    در هر دوره فقط آثاری مورد بررسی قرار می‌گیرند که در دو مقولهُ رمان یا مجموعه داستان (به قلم یک نویسنده) جای بگیرند.
    مجموعه داستان‌هایی از چند نویسنده که در یک کتاب منتشر شده باشند و رمان‌های چند جلدی که یک یا چند جلد آن‌ها در سال مورد نظر منتشر شده باشد اما جلدهای دیگر پیشتر منتشر شده باشد یا در سال‌های بعد منتشر شود داوری نمی‌شوند.
    ملاک برای سال انتشار تاریخ چاپ اول که در صفحهُ شناسنامهُ کتاب سال ذکر شده باشد است.
    اولین اثر منتشر شده به آثار نویسندگانی گفته می‌شود که اثر نویسندگانی باشند که پیش از این رمان یا مجموعه داستانی از آن‌ها منتشر نشده باشد .

برندگان جایزه
دورهٔ اول ۱۳۸۰
آثار برگزیده
سال     بخش     نام کتاب     نویسنده     ناشر
۱۳۸۰
رمان     درخت انجیر معابد     احمد محمود     انتشارات معین
رمان اول     انگار گفته بودی لیلی     سپیده شاملو     نشر مرکز
مجموعه داستان     تمام زمستان مرا گرم کن     علی خدایی     نشر مرکز
مجموعه داستان اول     در گریز گم می‌شویم     محمدآصف سلطانزاده     نشر آگه (مجموعهُ شهرزاد)