میدان انقلاب اول کارگر شمالی پاساژ کتابی است به قدمت بیش از چند دهه  که اوایل دهه شصت بود که این پاساژ کم کم به شکل یک پاساژ کامل کتاب در آمد و با اینکه همچنان الکتریکی و کفاشی و عکاسی در پاساژ بود اما به همت اهالی کتاب این چند مغازه نیز خریداری شد وپاساژ شد کتابفروشی که هر سه طبقه یعنی 25 مغازه شدن کتابفروشی و صحافی  و در دهه هفتاد این سه طبقه همیشه شلوغ بود و خود فروشندگان از فرزانگان بودن که اگر سوالی راجع به کتاب می پرسیدید انقدر خوب راهنمایی می شدید که سخت مجذوب این کتاب و کتابفروشی و شخص فروشنده می شدید.هم کتاب ارزان بود هم مردم اهل کتاب بودن و هم کتابفروشها زندگی نسبتا خوبی داشتن.بعد از ظهر ها این پاساژ شلوغ میشد و مغازه ها اکثرا پر بود اما با گذشت زمان رفته رفته این پاساژ کهنه از یاد رفته و مشگلات مادی برای این اهالی بیداد کرد در دهه هشتاد نیمی از این کتابفروشی ها رفتن و جایشان مهرسازی و نوشت افزار و بیمه و کپی و...امدن و در دهه نود که این پاساژ به خلوترین مکان تبدیل شده و هرزگاهی یکی از همان عشاق قدیمی شاید سری بزند و این احال خوب این پاساژ هست چون به زودی با ورشکستکی تمام باید خراب شود یا به صنوف دیگر واگذار شود بلکه احیا شود. نام این پاساز صفوی است یا همان سعید سابق به امید اینکه روزی خبر دار شوم که حال این پاساژ خوب است و حداقل روزی  یک دهم درصدی از بازید بیش از ده هزار نفری از پاساژ علاء الدین  که در زوز میشود حداقل نصیب این پاساژ قدیمی کتاب شود بخداوندی خدا روزی 100 نفر وارد این پاساژ نمی شوند پاساژی با قدمت بیش از نیم قرن در بهترین نقطه میدان انقلاب این فاجعه نیست؟