متاسفانه خیلی از ما بدلیل انتخاب نادرست کتاب از ادامه مطالعه منصرف می شویم یعنی دوستی به دوست دیگر کتابی را معرفی کرده بدون در نظر گرفتن روحیات شخص و سطح اطلاعات عمومی شخص.مثلا کتاب تاریخ طبری کتاب بسیار خواندنی است اما برای عموم افراد جذاب نیست و می توان گفت کتاب سختی است برای مطالعه و اگر قبل از شروع مطالعه یک کتاب اطلاعاتی هرچند کم راجع به آن کتاب نداشته احتمال دارد پس از خواندن تعدادی صفحات از ادامه مطالعه پشیمان شوید یا تا انتها مطالعه نموده بی اینکه لذتی از کتاب ببرید.بنابراین دقت در انتخاب کتاب بسیار مهم است و باید هدف از مطالعه کتاب لذت بردن از محتوای کتاب باشد.حتما در خانواده یا دوستانی برخی را دیدید یا شنیدید که کتاب را صرفا برای گدراندن وقت و بعضی در شبها برای خسته شدن چشم و خوابیدن انتخاب میکنن.به نظر من مطالعه کتاب یکی از شیرین ترین تفریح هاست(و آموزنده نیز هست) که شما میتوانید با مطالعه کتاب با قهرمان قصه فراز و نشیبهای یک قصه را با کیفیت خیلی بالا تجربه کنید که این کیقیت حتی در یک فیلم سینمایی نباشد چون بلاشک بسیاری از احساسات را نمیتوان به تصویر کشید مگر به زبان قلم.پس خواهش میکنم اگر کتاب می خوانید یا کتابی را به دوستی پیشنهاد میکنید حتما با در نظر گرفتن روحیات و احساسات طرف و سطح اطلاعات شخص خواننده نسبت به وقایع کتاب باشد.چون رمانی که راجع به انقلاب کبیر فرانسه است شاید برای یک نوجوان هیچ جذاب نباشد به همان نسبت کتاب هری پاتر برای یک پیرمرد یا پیر زن جذاب نباشد که قطعا نیست. و هر شاهکاری برای هر شخصی شاهکار نیست شاید رمان صد سال تنهایی از دید عموم عالی باشد اما برای شخصی با توجه به روحیات شخصی کسل کننده و خسته کننده باشد.بنابراین انتخاب کتاب بسیار مهم است و قبل از مطالعه دقت کنید که آیا کتاب برای شما جذاب است یا نه.که با توجه به سایتها و وبلاگهای معرفی کتاب این مهم براحتی امکان پذیر است