پیرامون شاهنامه های نفیس در ایران

متاسفانه وقتی در اینترنت راجع به شاهنامه های نفیس چاپ شده در ایران جستجو می کردم منبع یا مرکزی خاص که علاقه مند را به مسیر درستی هدایت کند درنیافتم .

و حتی در ویکیپدیا که با مشارکت شما عزیزانم مطالب و محتوا نوشته میشود مجدد مطلبی مفید پیدا نکردم.

بسیاری از عزیزان راجع به شاهنامه های قدیمی بخصوص شاهنامه های نفیسی چون شاهنانه بایسنقری از این حقیر سوال می پرسند .

بنابراین تصمیم بنوشتن توضیح کوتاه برای هریک از شاهنامه های نفیس بصورت جداگانه در مطالب سایتم شدم.

که شما با رجوع به هریک حتی به اختصار راجع به کتب چاپ شده اطلاعاتی کسب نمایید

 

شاهنامه بایسنقری نفیس ترین شاهنامه جهان

حقیقتا شاهنامه بایسنقری رقیب نداشته و چه در ایران و چه در سراسر جهان تا کنون نسخه ای ارزنده تر از این شاهنامه وجود نداشته.و خدارو شکر که از این نسخه ارزنده نسخه اسکن و چاپ شده موجود است که البته آنهم انقدر کمیاب است جز کتب بسیار کلکسیونری محسوب میشود.اما بهرجهت کمیاب بودن نسخه کلکسیونری بهتر از اصلا نبود کتاب است.

بزودی در همین مطلب به معرفی شاهنامه های نفیس در جهان می پردازم

نخست برای شروع با دو شاهنامه بسیار نفیس یعنی شاهنامه بایسنقری و شاهنامه امیرکبیر می پردازم.

 و به زودی همین مطلب را تکمیل نموده و کلیه های شاهنامه های ارزنده را کامل .و دقیق معرفی می کنم