درباره موریانه و کتاب و آسیهایی که موریانه به کتاب می زند چند خطی می نویسم

 

در تاریخ عاشق پیشه گان نامداری چون لیلی و مجنون,خسرو شیرین,ویس و رامین داشتیم که افسانه ایشان سینه به سینه به ما رسیدن و ما شنیدیم که عشق آنها پایانی غمگین داشته گویی عشق آنها در همان ابتدا دشمنی بود و پایانی جز نابودی وسرانجام تلخ نداشته اما ماجرای موریانه و کتاب قصه ای است که همچنان باقی است

اینکه موریانه عاشق کتاب و کاغذ است یا متنفر و جانی مسئله ای طنز اما جدی است,واقعا اگر کسی کارش با موریانه افتاده باشد این نوشته بنده را سر سری و خنده دار تلقی نمی نماید چون کتابخانه های بسیار بزرگی بودن که بدست موجود بسیار کوچکی به نام موریانه به نابودی کشیده شدن

 

بنده نه بعنوان یک کارشناس مبارزه با حشرات موذی بلکه بعنوان یک قربانی موریانه زده از شما عزیزان که کتابخانه نسبتا بزرگی دارید استدعا می کنم حتما راه پیشگیری را در نظر بگیرید و قبل از وجود مشگل پیش بینی های لازم را انجام دهید

حتما چوب کتابخانه و محل نگهداری کتاب هایتان از همه لحاظ بررسی نمایید از موادی مانند نفتالین یا مشتقات که ورود را بسیار  محدود می کند استفاده نمایید و با کارشناس مربوطه مشاوره نمایید در قسمت زیر چند عکس از عشق موریانه و کتاب برایتان می گذارم تا بدانید چقدر خطر جدی است

موریانه کتاب را می خورد؟بهتر است بگوییم موریانه دیوار را هم می خورد کتاب که سهل است

 

تصویر یک خوردن جلد کتاب توسط موریانه

 

 تصویر دوم حمله موریانه به کتابخانه

  تصویر سوم نفوذ موریانه از داخل به گونه ای که از بیرون تا زوال عمده کتاب مشهود نیست