بسیاری از دوستان پیرامون کمیاب ترین کتاب ها از ما سوال می کنند و گاها ما می مانیم که چگون پاسخ مفید و کاملی به این عزیزان دهیم چون در ابتدا منظور از کتاب کمیاب کتب خارجی است یعنی کتاب های مشهور در جهان که کمیاب هستن یا اینکه صرفا کمیاب ترین کتاب در ایران.و از آنجا که در مطلبی کاملا راجع به کتاب های کمیاب در جهان سخن گفتیم.در این مطلب فقط به کتاب کم یاب در ایران چند خطی می نویسیم.بارها در مطالب این سایت عرض کردم برخی کتاب نایاب هستن و برخی کتاب کمیاب و اساسا کتاب نایاب براحتی تهیه نمیشود و حتی کتابفروشان و حرفه ای های کتاب قدیمی نیز برای تهیه این کتب بسیار می بایست تلاش کنند

 

 

و حتما نباید کتاب نفیس و یا کتاب خاصی باشد مثلا کتاب بیست و سه احمد شاملو کتابیست بسیار کمیاب که در اصطلاح نایاب گفته میشود از این کتاب درکل کشور شاید 50 نسخه نباشد یا مثلا کتاب نبیره های بابا آدم بهمن که کتابیت ادبی و مربوط به دهه چهل است و آنچنان قدمت ندارد و یا داستان خانه های شهر ری غلامحسین ساعدی یا نمایشنامه بهار و عروسک بهمن فرسی که نسخه اصل این کتاب در دهه پنجا کلا در دویست نسخه چاپ شده یا مثلا کتابهای چاپ خارج دهه نخست قرن سیزده چاپهای لیدن و چاپهای پاکستان و هند و ترکیه و بیروت که واقعا در کل کشور زیر 50 جلد موجود است. اما کتاب کمیاب کتبی هستن که براحتی در بازار قابل تهیه نیست اما واقعا آنقدر تعداد محدود مثلا در کل کشور ده تا پنجاه جلد نیست.مثلا یک عنوان کتاب که در دهه سی تا هشتاد به چاپ رسیده اما بدلایلی در بازار کتاب پیدا نمیشود یا حداقل براحتی پیدا نمیشود مثلا کتاب یکیلیا و تنهایی او از تقی مدرسی که در دهه پنجاه به چاپ رسیده و دیگر تجدید چاپ نشده است و یا کتاب تاریخ طبری چاپ اول انتشارات بنگاه ترجمه که تنها این نسخه از ناشر یک مرتبه به چاپ رسیده و با اینکه تعداد کمی نشر نیافته اما در بازار کشور زیر صد مجموعه پیدا میشود اما از هر صد کتابفروشی ده کتابفروشی دارند در حالی که کتاب نایاب از هر صد کتابفروش شاید یک یا نهایت دو کتابفروشی داشته باشند.اما برخی کتابفروشیها اصلاح کتابهای کلکسیونری را با کتاب نایاب و یا کمیاب اشتباه میگیرند اگرچه بارها عرض کردم میتواند کتابی کمیاب و نایاب باشد و کلکسیونری اما این به این مهنی نیست اگر کتابی کلکسیونری است کتاب کمیاب و یا نایاب باشد.مثلا مجموعه کتابهای صادق هدایت بسیار پر طرفدار و چاپ نسخه قبل از انقلاب انتشارات امیر کبیر بسیار مورد پسند مجموعه داران کتاب اما واقعیت این است در بازار کتاب قدیمی از صد کتابفروشی حداقل پنجاه کتابفروشی از این مجموعه عناوینی را موجود دارند بنابراین کتاب نایاب و کتاب کمیاب الزاما نباید کتبی نفیس یا ارزنده باشد و حتی کتابی با مطلب خاص و ناشر و جلد و کیفیت خاص باشد.کتاب نایاب با توجه به معنی آن قابل تعریف است کتابی که واقعا در بازار سخت پیدا شود و به تعبیری نادر باشد