این مطلب برای شما دوستانی است که بدنبال مرکزی هستید که فروش کتاب با تخفیف دارد.اما در این زمان دو سوال اصلی پیش می آید میزان تخفیف چقدر است؟و موضوع کتابها پیست یعنی در چه ژانری است.چه متاسفانه برخی دوستان وقتی تحت عنوان حراجی یا تخفیف زیاد فعالیت می کنند از بی ارزشترین و بی کیفیت ترین کالای خود استفاده می کنند.چرا از کالا نامبردم چون از کل به جز میخواهم برسم.وقتی در بازار برخی وقتی در حراج خود از کالای فروش نرفته و یا بی کیفیت استفاده می کنند این حراجی بدل آدم نمی نشیند.حال در بازار کتاب بسیاری هستن که تحت نام فروش کتاب با تخفیف آگهی می کنند اما وقتی فهرست موجود را مشاهد می کنید متوجه میشوید کتابهایی که فروش نرفته و بصورت تیراز در انبار باقی مانده را قصد دارند مثلا با تخفیف پنجاه درصد و یا بیشتر بفروش برسانند.

اما در طرح فروش کتاب با تخفیف در سایت کارا کتاب ما در نظر داریم هر ماه از یکم تا پنجم در سه قفسه رمان تاریخ و روانشناسی تخفیف 70 درصدی قرار دهیم آنهم کتب پر فروش و پر طرفدار را.راه خرید کتاب  و اطلاع از عناوین عضویت در کانال تلگرام کارا کتاب است تا در زمان حراج که در هر ماه چند باری برگزار میشود براحتی از کتب عرضه شده مطلع گردید.

بنابرای در کانال ما حضور داشته باشید تا بتوانید از فروش کتاب با تخفیف و استفاده از مطالب ارزنده و دانلود رایگان کتاب مطلع شوید