با سلام کلیه کتاب سایت کارا کتاب با کیفیت خوب و از لحاظ کمی کامل هستند. فقط نکته ای که در هنگام خرید لازم است بدانید. قیمت کتب قدیمی توافقی است. و ما ضامن کتابی سالم , تمیز و کامل هستیم.

و مطمئن باشید ما کاملترین کتاب از لحاظ کمی و کیفی را تقدیمتان خواهیم نمود.

فقط بارها و باره گفته شده ما کتابهارا از خریداری کتابخانه شخصی تامین می کنیم و قیمت گزاری کاملا شخصی با علم و تجربه چند دهه خود ما با توجه به قیمت بازار است.

استدعا دارم اگر بدنبال ارزانترین مبلغ هستید قبل از خرید کالا از کارا کتاب در جاهای دیگر جستجو نمایید. زیرا قیمت گذاری و کارشناسی ما کاملا توافقی است.

(کتب قدیمی که متعلق به چند دهه پیش هستن دارای چنین الگوریتمی هستن = کتب نایاب)

ما طی چند دهه فعالیت حرفه ای خود را در بازار کتاب ثابت نموده ایم.و شکر خدا داشتن مشتریان خوب ثابت که بهترین تبلیغات ما هستن گواه این مهم هستند.