قبل از هرچیز از شما عذر میخواهم که در تهیه کتاب درسی معذوریم چون اعتقاد دارم کتاب درسی باید از کتاب های عمومی مجزا باشد. چون خود شاخه درسی و دانشگاهی بسیار گسترده است و وقتی یک کتابفروشی یا یک سایت کتاب در هر زمینه ای کتاب کار کند یا باید منتخب از عناوین کتاب در فهرست خود داشته باشد. یا انقدر گسترده و بزرگ باشد که تمامی زمینه ها را پوشش بدهد .که متاسفانه هنوز ما در کشور فروشگاه هایی بسیار قوی در هر همه زمینه ها نداریم و اگر هستند انگشت شمار هستند. ولی با این وجود تهیه و خرید کتاب درسی بسیار راحت است و شما به آسانی در خیابان انقلاب تهران در بیشتر کتابفروشی ها کتاب درسی مورد نظر را پیدا می کنید . اما اصل مطلب نه خرید کتاب درسی است نه کتاب هایی در زمینه دیگر چون فروشگاه چه بصورت حقیقی و چه مجازی در حد رضایت نسبی مصرف کننده گان کتاب عرضه می نمایند و آنچنان کمبود آن حس نمیشود اما انچه بسیار با مشگل مواجه هستیم نبود مراکز خریدار کتاب درسی یعنی شما در گوگل یا هر نیازمندی یا هر مغازه که خریدار کتاب خود را معرفی کرده برای فروش کتاب درسی خود اقدام نمایید متوجه می شوید که هر کتابی می خرند بغیر از کتاب درسی و دانشگاهی. و بسیاری از دوستان با خرید کتاب درسی و دانشاگاهی پس از طی کردن ترم و دوره تحصیلی دیگر نیاز به آن کتب نداشته و متاسفانه در فروش این چنین کتاب ناتوانند چون هیچ مرکزی برای خرید اقدام نمی نماید.حتی سایت بزرگ کارا کتاب نیز از خرید کتاب درسی معذور است

اما از آنجا که این مشگل شما برای ما مهم بوده است ما بر این فکر افتادیم که مرکزی برای خرید و فروش کتاب دست دوم ایجاد نماییم اما از انجا که استقبال از کتاب درسی دست دوم هنوز خیلی جا نیافتاده و ما می بایست در ابتدا فکر سود نباشیم یک مرکز اینترنتی خرید و فروش کتاب درسی بدون واسطه ایجاد کریدم با نام کتب که در زیر آدرس ان ذکر شده است.شما می توانید براحتی کتاب درسی اضافه و بی مصرف خود را در قسمت نظرات همین پست اگهی کنید با ذکر ماره تماس و توضیحات کامل و ما برای نمایش تایید می کنیم