قبل از نمایش دادن کاریکاتورها که پیرامون کتاب و مفاهیم کتابخوانی است باید عرض کنم صفت بهترین کاملا سلیقه ایست و اساس انتخاب با توجه به شرایط و زمان موجود است و این انتخاب در میان کاریکاتورهای ایرانی است.این کاریکاتورهای با مفهایم متفاوتی درباره کتاب و گاها تلخ بیان کردن  حاکی از شرایط بد کتابخوانی در کشور است

لطفا برای نمایش منتخب کاریکاتورهای کتاب به ادامه این مطلب مراجعه نموده ودر قسمت نظرات بهترین کاریکاتور را با ذکر شماره و مفهوم برداشتی خود برای ما و دیگر بازدیدگنندگان ثبت نمایید

 

 

 لطفا بهترین کاریکاتور با ذکر شماره و مفهوم برداشتی خود را در نظرات ارسال نمایید

 

 1)

 

 

 

2)

 

3)

 

 

4)

 

 

5)

 

6)

 

 

7)

 

 

8)

9)

 

 

 

10)

 

11)

 

 

12)

 

 

13)

 

 

14)

 

15)

 

16)

 

 

 

17)