انتشارات دانشگاه تهران یکی از ناشران ایرانی‌ست که زیر نظر هیئت علمی دانشگاه تهران فعالیت می‌کند.

تاریخچه

موسسه انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۵ به صورت مستقل و رسمی آغاز به کار کرد. پرویز ناتل خانلری نخستین شخصیت آغازگر این حرکت انتشاراتی بود. پس از او، ذبیح الله صفا با یاری حسین مینوچهر مدیریت توسعه انتشارات را به عهده گرفتند. سپس حافظ فرمانفرماییان این وظیفه را به عهده گرفت، اما به علت مسافرت علمی به امریکا، ایرج افشار به مدت هفت سال در گسترش انتشارات تلاش کرد. پس از او، دکتر کوهستانی و پس از آن بهرام فره‌وشی عهده دار ریاست انتشارات و چاپ دانشگاه شدند. در شهریور ۱۳۵۷ تا اوایل اسفند ۱۳۵۷ حسین عرفانی و پس از وی به مدت دو سال داریوش فاتحی مسئولیت اداره مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران را به عهده گرفتند. پس از وی، فیروز حریرچی به مدت شش سال سرپرست مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران شد. پس از او، دکتر شکرچی‌زاده برای بار نخست از ۱۳۶۶ سرپرستی موسسه را به عهده گرفت. وی نیز در سال ۱۳۶۹ برای ادامه تحصیلات به خارج از کشور رفت و عباس راستگو بمدت هفت سال سرپرست انتشارات و چاپ شد. در نیمه سال ۱۳۷۷ محمدعلی راد عهده‌دار سرپرستی انتشارات شد. از آغاز سال ۱۳۷۸ بار دیگر سرپرستی مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران به محمد شکرچی زاده واگذار شد. از سال ۱۳۸۵ تا آذر ماه ۱۳۸۸ سید حمید طالب زاده عهده دار ریاست موسسه بود و از این تاریخ تا فروردین ۱۳۹۰، جان اله کریمی مطهر ریاست انتشارات را بر عهده د اشتند، سپس حسن سرشتی به سمت مدیر کل خدمات پژوهشی و ریاست موسسه انتشارات منصوب شد. هم اینک مدیریت اداره کل خدمات پژوهشی وانتشارات دانشگاه بر عهده ایرج اله دادیست.